Ethics & Finance

8 Aug 2017 | De driehoek Financiële Sector - Overheid - Maatschappij →

Het verslag van het seminar is beschikbaar; bekijk ook de video-impressies!

[> More Ethics & Finance

Persbericht:

29 Jun 2017 | Onderwijsbestuurder Wim Kuiper wordt directeur-bestuurder van denktank Socires →

Dr. Wim Kuiper (55) wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Socires (Society and Responsibility).

foodFIRST

10 Nov 2017 | foodFIRST conference "Discover Africa" has been postponed! →

Conference has been postponed! More to follow.
"Join-up with African food entrepreneurs" -- Food supply for the booming African cities is a mayor challenge. For young African agripreneurs, it presents a vital opportunity:
Supply the urban markets with fresh and healthy food, such as vegetables, fruit, poultry, dairy products and meat.
Check the [> Recommended Readings!

[> More foodFIRST

Vitale Lokale Samenlevingen

6 Jul 2016 | Gabriel van den Brink op "Wij Samen voor elkaar" →

Korte reclame voor "Moraliteit in actie" op de facebook-pagina van "Wij samen voor elkaar" (ook leesbaar voor hen die geen facebook hebben).

[> Meer Vitale Lokale Samenlevingen

Christelijk Sociaal Congres

6 Sep 2016 | Christelijk-Sociaal Congres 2016: De kracht van verbondenheid →

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het jubileumcongres 2016 door een visiecommissie onder leiding van Jos van Gennip, inclusief: Een korte geschiedenis over Christelijk-Sociale Congressen, christelijk-sociale conferenties en de stichting Christelijk-Sociaal Congres, geschreven door Piet Hazenbosch.

Articles, presentations

8 Aug 2017 | De spagaat waarin het CDA zich bevindt →

Artikel door Jos van Gennnip op Ignis Webmagazine.

6 Jul 2017 | Compassie, realisme en samenhang →

Lijnen voor een integrale benadering van de vluchtelingenproblematiek. Bokhovenlezing 2016 door Jos van Gennnip [> Haal de lezing op.

[> More articles ...

Socires on ...

25 Jul 2013 | The Responsible Society →

The viability and the strength of a society and of its components - companies, cities, institutions, all kinds of organizations - largely depends on the sense of responsibility of its members, the people. Are they willing and able to take and assume responsibility for themselves, for their fellows and for the public good? The question that follows, then, is: how do people acquire the dispositions and the capacities to assume and carry responsibility - and thus constitute a resilient and vital society?

[> More ...

Alles Nieuw — Radicale evolutie creëren Sociale dialoog met toekomst →

6de Europese Sociale Week van 18 tot 20 februari 2016: drie dagen met presentaties en gesprekken over hoe we een rechtvaardige economische orde kunnen scheppen met respect voor de mens en het milieu, met zorg voor de armen en de toekomstige generaties. Hoe ziet een economie eruit die niet meer primair op winst is gericht, maar op participatieve en constructieve coöperatie voor het algemeen belang?

[> Naar het verslag.

Agenda

Thu, 30 Nov, 2017

The Finance – State – Society Triangle in Europe

foodFIRST

Fri, 10 Nov 2017

foodFIRST conference "Discover Africa" has been postponed!

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires Network

Socires established


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres