Ethics & Finance

The triangle finance - state - society; the past and the next forty years →

28 Apr 2017

Het seminar is voorbereidend voor een internationale conferentie. De inzet is dat inhoud en thematisering voor beide evenementen dezelfde is. Het seminar gaat daarbij in op de Nederlandse casus terwijl op de conferentie ook andere landen—Duitsland, Frankrijk, België, e.a.—en de EU aan bod komen.
De opzet is een gesprek in de driehoek langs de boven aangegeven lijnen, met als referentiepunt
Lees de introductie →.

How to reconnect finance with society? →

28 Apr 2017

A report on the seminar of 27 Januari 2017 is available here →.

[> More Ethics & Finance

Lezingen Rerum Novarum 29 april 2016 →

6 Apr 2017

De lezingen van de Rerum Novarum dag op 29 april 2016 zijn, samen met een aantal andere artikelen, gepubliceerd in de bundel Sociaal Saamhorig Solidair.
Meer informatie →.

foodFIRST

Agro Incubators →

7 Jun 2017

In cooperation with Mireille Boshuizen, Ministry of Economic Affairs
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

[> More foodFIRST

Vitale Lokale Samenlevingen

Gabriel van den Brink op "Wij Samen voor elkaar" →

6 Jul 2016

Korte reclame voor "Moraliteit in actie" op de facebook-pagina van "Wij samen voor elkaar" (ook lesbaar voor hen die geen facebook hebben).

Moraliteit in actie →

16 Jun 2016

Sociale voortrekkers zijn ondernemende mensen met een sociaal hart. Deze bundel laat in 10 portretten zien hoe zij routines doorbreken en systemen veranderen, gedreven door de overtuiging dat het beter moet en kan. Met een essay van Socires-directeur Cor van Beuningen over de opgedane inzichten en een analyse door prof. dr. Gabriël van den Brink: "Lessen in realisme".

[> Meer Vitale Lokale Samenlevingen

Articles, presentations

Naar een nieuw sociaal contract →

3 Apr 2017

Lezing door Cor van Beuningen, Rotary Amersfoort, 22 maart 2017
Dames en heren, wij gaan het vanavond hebben over de toekomst van onze samenleving. Wat moeten we doen om onze samenleving vitaal en toekomstbestendig te maken? Hoe moet een sociaal contract anno 2017 eruit zien? Daarvoor zal ik ook terugkijken, een korte history of the present presenteren, hoe we zijn gekomen waar we nu zijn en wat er zoal misgaat, om te kunnen bezien wat we anders willen en hoe dat zou moeten.
[> Lees het hele artikel van Cor van Beuningen.

Het christelijk-sociale denken en de encycliek Laudato Si →

17 Jan 2017

Gelukkige mensen, een vitale samenleving Hoe ontstaat dat, wat staat in de weg, wat kun je doen om het te bevorderen? Hierover gaat het christelijk-sociale denken. Natuurlijk worden deze vragen al eeuwenlang gesteld, en kennen we allerlei denkvormen en ideologieën die antwoorden geven en recepten voorschrijven. Het christelijk-sociale denken [csd] is er daar één van, maar wel een heel bijzondere.
[> Lees het hele artikel van Cor van Beuningen.

[> More articles ...

Christelijk Sociaal Congres

Christelijk-Sociaal Congres 2016: De kracht van verbondenheid →

6 Sep 2016

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het jubileumcongres 2016 door een visiecommissie onder leiding van Jos van Gennip, inclusief: Een korte geschiedenis over Christelijk-Sociale Congressen, christelijk-sociale conferenties en de stichting Christelijk-Sociaal Congres, geschreven door Piet Hazenbosch.

Alles Nieuw — Radicale evolutie creëren Sociale dialoog met toekomst →

6de Europese Sociale Week van 18 tot 20 februari 2016: drie dagen met presentaties en gesprekken over hoe we een rechtvaardige economische orde kunnen scheppen met respect voor de mens en het milieu, met zorg voor de armen en de toekomstige generaties. Hoe ziet een economie eruit die niet meer primair op winst is gericht, maar op participatieve en constructieve coöperatie voor het algemeen belang?
[> Naar het verslag.

Socires on ...

The Responsible Society →

25 Jul 2013

The viability and the strength of a society and of its components - companies, cities, institutions, all kinds of organizations - largely depends on the sense of responsibility of its members, the people. Are they willing and able to take and assume responsibility for themselves, for their fellows and for the public good? The question that follows, then, is: how do people acquire the dispositions and the capacities to assume and carry responsibility - and thus constitute a resilient and vital society?

[> More ...

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Agenda

Fri, 9 Jun, 2017

Ethics and Finance

Seminar, only on invitation. Place: Rabobank Bezuidenhoutseweg 5, Den Haag.

foodFIRST Vijverbergsessies

Wed, 7 June 2017

Agro Incubators

In cooperation with Mireille Boshuizen, Ministry of Economic Affairs
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Wed, 5 July 2017

Vijverbergsession:

Met ??
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Socires Network

Socires established


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres