Societas et Responsibilitas

Terugkijken op het Christelijk-Sociaal Congres 2016 →

27 Sep 2016

Socires verzorgde het visiedocument voor het Christelijk Sociaal Congres 2016 en had een belangrijke rol in de samenstelling van het programma. Op de webstek van het CSC verschijnen verslagen, lezingen en video's; fris uw herinneringen op, of bekijk wat u misschien gemist hebt.

Ethiek en economie

Conferentie: Ethiek en economie →

27 Sep 2016

Relationaliteit als basisprincipe voor het organiseren van het economisch leven. Uit de inleiding van prof. Johan Graafland: "Als je de mens als een te sturen object beschouwt, gaat die mens calculeren. Een relationele visie is daarom heel relevant." Lees meer in het [> korte verslag.

[> Meer Ethiek en economie

foodFIRST

Vijverbergsession: Virtueel platform voor agro ondernemers →

2 Nov 2016

Met Pierre van Hedel (Rabobank Foundation). Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

[> More foodFIRST

Vitale Lokale Samenlevingen

Gabriel van den Brink op "Wij Samen voor elkaar" →

6 Jul 2016

Korte reclame voor "Moraliteit in actie" op de facebook-pagina van "Wij samen voor elkaar" (ook lesbaar voor hen die geen facebook hebben).

Moraliteit in actie →

16 Jun 2016

Sociale voortrekkers zijn ondernemende mensen met een sociaal hart. Deze bundel laat in 10 portretten zien hoe zij routines doorbreken en systemen veranderen, gedreven door de overtuiging dat het beter moet en kan. Met een essay van Socires-directeur Cor van Beuningen over de opgedane inzichten en een analyse door prof. dr. Gabriël van den Brink: "Lessen in realisme".

[> Meer Vitale Lokale Samenlevingen

Articles, presentations

We hebben een eigen server nodig! →

15 Apr 2016

Slottoespraak conferentie Laudato Si, Tubbergen 9 april 2016. "Laudato Si’ vraagt meer dan de volgende conferentie of zelfs een reeks; het is een programma, dat constant gevoed en gekoesterd moet worden.

[> More articles ...

Alles Nieuw — Radicale evolutie creëren Sociale dialoog met toekomst →

6de Europese Sociale Week van 18 tot 20 februari 2016: drie dagen met presentaties en gesprekken over hoe we een rechtvaardige economische orde kunnen scheppen met respect voor de mens en het milieu, met zorg voor de armen en de toekomstige generaties. Hoe ziet een economie eruit die niet meer primair op winst is gericht, maar op participatieve en constructieve coöperatie voor het algemeen belang?
[> Naar het verslag.

Socires on ...

The Responsible Society →

25 Jul 2013

The viability and the strength of a society and of its components - companies, cities, institutions, all kinds of organizations - largely depends on the sense of responsibility of its members, the people. Are they willing and able to take and assume responsibility for themselves, for their fellows and for the public good? The question that follows, then, is: how do people acquire the dispositions and the capacities to assume and carry responsibility – and thus constitute a resilient and vital society?

[> More ...

From the FoodFIRST forum:

Vijverbergsession 2 December: A policy paradigm for rural development cooperation in Africa

2015-12-22 | Hans Groen | 0 reactie(s)

Napraten over wat we op de conferentie “The Future of Farming and Food security in Africa" op 22 juni gehoord en ervaren hebben. Afrikaanse collega’s gaven aan dat de landbouwsector meer in beweging moet komen, het is een verouderende sector, jongeren zien te weinig toekomst in de sector; men zou het op prijs stellen als een grote donor als Nederland enthousiast mee gaat denken over de richting en toekomst van de landbouw. ... [> lees verder

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Agenda

foodFIRST Vijverbergsessies

Wed, 2 Nov 2016

Vijverbergsession: Virtueel platform voor agro ondernemers

Met Pierre van Hedel (Rabobank Foundation). Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Wed, 7 Dec 2016

Vijverbergsession: Youth-inclusivity in agricultural transformation

Met F&BKP, Agri-ProFocus and INCLUDE Knowledge Plaform
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Wed, 18 Jan 2017

Vijverbergsession: Strengthening sustainable value chains

Met ECDPRM.
Rabobank, kantoor Bezuidenhoutseweg 5, The Hague; participation on invitation only.

Vitale Lokale Samenlevingen

Socires Network

Socires established


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres