Blij met economische groei?

De groeicijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn weer positief. We worden nog steeds overspoeld met goed nieuws over hoe de economie in ons land en breder in de wereld op dit moment draait. Toch bekruipt mij altijd weer een ongemakkelijk gevoel bij dit soort berichten en cijfers. …meer »

Een christelijk-sociaal antwoord op globalisering

De waarden van het christelijk-sociaal denken vormen een onmisbare inspiratiebron om de problemen van de 21e eeuw te lijf te gaan. Dit betoogt Jos van Gennip in een onlangs verschenen artikel in ‘European View’, het periodiek van het Wilfried Martens Centre for European Studies. …meer »

Inaugurele Rede Govert Buijs en Symposium

Op 24 mei houdt Govert Buijs zijn inaugurele rede bij het betrekken van de Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. …meer »

In memoriam Kees Bakker

De op 17 april op 84-jarige leeftijd overleden Kees Bakker is voor de opstartfase van Socires van grote betekenis geweest. Als penningmeester, als adviseur, als medeontwerper van programma’s en als brug tussen ons en verschillende maatschappelijke organisaties. …meer »

10 jaar na de val van Bear Stearns

Het Sustainable Finance Lab (SFL) was op 14 maart jl. de gastheer van een druk bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst, waarin werd teruggeblikt op het decennium sinds het begin van de financiële crisis. …meer »

Regels maken geen moraliteit

Het is een beetje om moedeloos van te worden. De ophef over de inmiddels ingetrokken extreme salarisverhoging van een topbankier maakt opnieuw waarheden zichtbaar die we eigenlijk al tien jaar in beeld hebben. …meer »

Ruud Lubbers en Socires

In memoriam door Jos van Gennip

Als op 1 maart 2000 Socires statutair van start is gegaan, dan is al twee à drie jaar van tevoren het idee daarachter gerijpt. …meer »

Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes: … meer »

foodFIRST

Het foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de politieke agenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen. … meer »

Finance & the Common Good

Finance and the Common Good is the continuation of  series ‘The Finance – State – Society Triangle in Europe’. This series run as the ‘Ethics & Finance’ project, a cooperation of Socires and other parties.  … meer »

Publicaties

De kracht van verbondenheid

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het CSC-jubileumcongres 2016 … meer »