Presentations and articles

10 Nov 2017 | Omgedraaid organiseren - een kwestie van menselijke vervulling of verminking →

Lezing door Cor van Beuningen, HKU, Utrecht, 31 oktober 2017. "In een traditionele organisatie staat de realisering van het doel, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een boot, voorop en is de organisatie een systeem waarin mensen worden ingezet, met beloningsprikkels gestuurd en verbruikt om dat doel zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In de omgedraaide organisatie wordt de zaak - omgedraaid." [> Haal de lezing op.

24 Oct 2017 | Alleen het christelijk-sociale denken kan ons redden! →

Lezing door Cor van Beuningen, Utrecht, 7 september 2017. "Wat is goed voor de mens en wat maakt mensen goed? Wat bevordert menselijke vervulling en vitaal maatschappelijk leven? Hoe moeten wij handelen om die idealen dichterbij te brengen? Dat zijn de vragen die in het christelijk-sociale denken voorop staan en waar ze het antwoord op formuleert." [> Haal de lezing op.

8 Aug 2017 | De spagaat waarin het CDA zich bevindt →

Artikel door Jos van Gennnip op Ignis Webmagazine.

6 Jul 2017 | Compassie, realisme en samenhang →

Lijnen voor een integrale benadering van de vluchtelingenproblematiek. Bokhovenlezing 2016 door Jos van Gennnip [> Haal de lezing op.

13 Jun 2017 | Verdieping Visie Verbinding →

Inleiding door Jos van Gennip aan boord van het KSCC Schipperscentrum Nijmegen bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Katholiek Sociaal-Cultureel Centrum en het 10-jarig bestaan van de Landelijke Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis. [> Haal de lezing op.

3 Apr 2017 | Naar een nieuw sociaal contract →

Lezing door Cor van Beuningen, Rotary Amersfoort, 22 maart 2017. [> Haal de lezing op.

17 Jan 2017 | Het christelijk-sociale denken en de encycliek Laudato Si →

Gelukkige mensen, een vitale samenleving Hoe ontstaat dat, wat staat in de weg, wat kun je doen om het te bevorderen? [> Lees het hele artikel van Cor van Beuningen.

15 Apr 2016 | We hebben een eigen server nodig! →

Slottoespraak conferentie Laudato Si, Tubbergen 9 april 2016. "Laudato Si’ vraagt meer dan de volgende conferentie of zelfs een reeks; het is een programma, dat constant gevoed en gekoesterd moet worden.

4 Apr 2016 | De actualiteit van het christelijk-sociale denken →

"Zien we stromen en vloedgolven, of zien we mensen? Zien we ... de mensen als probleem, of zien we mensen die problemen hebben?" Inleiding door Cor van Beuningen voor de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, op 4 april 2016 te Amersfoort.

23 Feb 2016 | Over verbondenheid: enkele snapshots →

Presentatie voor Hilversum Verbonden door Hans Groen. Naar aanleiding van het CSC-Visiedocument "De kracht van verbondenheid". Over driedelingen, vieze ramen, de burger als kostenpost, kraken, en de behoefte aan voorspraak.

2 Feb 2016 | Familien unterwegs →

Die Bedeutung der christlichsozialen Inspiration in unserer Zeit und im Besonderen für Menschen, die beruflich reisen. -- Inleiding van Jos van Gennip, gehouden te Monte Carlo, 19 januari 2016, voor de Europese vereniging van onderwijsgevenden en geestelijke verzorgers voor beroepsgroepen onderweg (schippers, artiesten, circus, kermis).

28 Dec 2015 | Ethics and Religion: What's the EU Got to Do with It? →

This paper by Jos van Gennip contends that, contrary to the prevailing opinion, the EU is highly relevant to the issues of ethics and religion. Although policy matters should be dealt with at the lowest possible level, some are best dealt with by a common approach at the EU level of decision-making. Published by the Wilfried Martens Centre for European Studies.

28 Dec 2015 | Meerwaarde -- Geïnspireerde zorg en onderwijs in een kantelende samenleving →

Reflecties n.a.v. inleidingen voor de Jaarvergadering van Reliëf en voor het Directieberaad van Verus.

27 Oct 2015 | Artikel "Voor een betere wereld" →

Cor van Beuningen in het herfstnummer van CD Verkenningen, over de belofte van het christelijke sociaal denken. "In de handen van christendemocratische politici heeft het christelijk-sociaal denken na de Tweede Wereldoorlog zijn eigen aard en zeggingskracht verloren. De betekenis van dat gedachtengoed voor actuele vraagstukken van politiek en bestuur is echter groter dan ooit. Systemen van markt en staat, waarin de relaties tussen mensen gestuurd worden door eigenbelang en wantrouwen, neigen ertoe die mensen te corrumperen en te dehumaniseren. Een governance arrangement waarin geïndividualiseerde bestuurden gestuurd worden met sanctie- en beloningsprikkels, en waarin dus geen ruimte is voor betekenisvolle verbanden waarin bestuurden hun creatieve, morele en sociale kwaliteiten aanspreken en ontwikkelen, ondermijnt ten slotte zichzelf en het sociale systeem. De tijd vraagt om nieuw leiderschap, nieuwe manieren van besturen en organiseren; om een nieuw, christelijk-sociaal paradigma." ... Verder lezen

27 Oct 2015 | Artikel "Voor een betere wereld" →

Hans Groen in het herfstnummer van CD Verkenningen, over de belofte van het christelijke sociaal denken. "Als christelijk-maatschappelijke organisaties een verlegenheid ervaren, moet die verlegenheid zich niet richten op het christelijke, maar op het maatschappelijke. Organisaties die binnen de kaders van de verstatelijking werken, zullen hun relevantie verliezen. Niet omdat hun religieuze identiteit relevantie verliest; ze verliezen aan maatschappelijke relevantie. Een christelijk-sociale organisatie en beweging die relevant wil zijn, moet beginnen met de vraag naar de maatschappelijke ordening, ruimte maken voor initiatieven van burgers en zich verweren tegen tendensen die mensen in de maatschappij knechten en monddood maken." ... Verder lezen

22 Jun 2015 | Conference "The Future of Farming and Food security in Africa" →

Watch the video and download the text of the opening speech by Jos van Gennip. chaiman of the foodFIRST coalition

19 Mar 2015 | Op weg naar het Jubileum Congres 2016 →

De presentatie van Jos van Gennip "Op weg naar het Jubileum Congres 2016", gehouden op het CSC-beraad van 12 maart 2015, is hier → beschikbaar.

30 May 2013 | Cadeautje aan de seculiere samenleving →

Christelijke organisaties worstelen met hun identiteit. Onnodig, vindt Cor van Beuningen. Christelijk sociaal denken biedt een uitweg uit de vastgelopen verzorgingsstaat zonder te vervallen in neo-liberaal individualisme. Verder lezen

26 Mar 2012 | Inspelen op globalisering redt economie →

Artikel van Jos van Gennip in het Financieële Dagblad van 24 maart 2012.

7 Feb 2013 | Over christelijk en christelijk-sociaal →

Bij het afscheid van Rens Rottier als lid van de Raad van Toezicht van de Besturenraad, 7 februari 2013

11 Feb 2013 | Co-referaat bij discussie met Philip Blond →

Co-referaat bij discussie met Philip Blond, directeur van Res Publica, georganiseerd door ECPF, 11 februari 2013, Huis van de Democratie, Den Haag

10 Feb 2012 | Reconnectie! →

De crisis in de internationale samenwerking vraagt een ander perspectief. Afscheidsrede Jos van Gennip als voorzitter van de NCDO, Amsterdam 4 februari 2012.

3 Feb 2012 | Binding en sociale cohesie, het cement van de samenleving →

Presentatie door Cor van Beuningen op de Bilderbergconferentie van VNO-NCW, 3 februari 2012.

19 Dec 2011 | Het huiswerk is niet af! →

"Het huiswerk is niet af! Rijnlandse Schetsen voor Internationale Samenwerking." Speech door Jos van Gennip bij het afscheid van de Commissie Buitenland vna het CDA op 13 december 2011.

25 Nov 2011 | College Maatschappelijke Bestuurskunde →

Cor van Beuningen gaf een college in de opleiding Maatschappelijke Bestuurskunde van de VU Universiteit en Socires, met als titel "Maatschappelijke bestuurskunde - nieuwe synthese".

27 Oct 2011 | EZA-Seminar on Youth Unemployment →

Hans Groen gave a presentation on the current situation on youth unemployment in The Netherlands on the EZA-Seminar 'Die Chancen von Jugendlichen auf den Arbeitsmärkten in der EU'.

28 Jun 2011 | De Vluchteling en de Nederlandse samenleving 2000-2011, ontwikkelingen en vooruitzichten →

Inleiding voor de Verenigingsraad bij gelegenheid van het afscheid van J. van Gennip als vice-voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. De tekst van de lezing.

23 Jun 2011 | Voedsel is springstof onder een werkbare wereldorde →

Cor van Beuningen, sprak op 21 juni op de Hogeschool HAS te Den Bosch, samen met Gerrit Meester, voormalig topambtenaar bij het ministerie van EL&I en spreker op ELE2011, over de wereldwijd stijgende voedselprijzen. De prijzen van landbouwproducten als graan, rijst, maïs, sojabonen, melk en suiker zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. De voedseltekorten en stijgende prijzen zorgden in de armste regio's van de wereld eerder al voor politieke onrust. Denk hierbij aan Noord Afrika. In Tunesië demonstreerden jongeren drie weken lang tegen onder andere de almaar stijgende voedselprijzen. Ook in Europa zorgden de hoge voedselprijzen voor problemen. In Italië leidden de hoge graanprijzen eind 2007 tot een heuse pasta crisis. De tekst van de Lezing en de dia's van de presentatie.

21 Mar 2011 | Overheid en maatschappelijke organisaties →

Een drievoudig actieplan door Socires opgesteld om de samenwerking tussen de overheid en de organisaties voor Ontwikkelings Samenwerking te verbeteren.

7 Feb 2010 | Geopolitiek van de schaarste →

Cor van Beuningen in het FD van 5 februari 2011: De hoge voedselprijzen vormen een ernstige bedreiging voor globale groei en sociale stabiliteit, meent Wereldbankpresident Robert Zoellick. Is dat niet wat overdreven? Nee, er staat wel degelijk heel wat op het spel. [> lees verder ...

24 Nov 2010 | Governance Plus →

Lecture by Cor van Beuningen at the Saint Thomas University, Rome, September 26 2010

1 Oct 2010 | Het algemeen belang in een verscheurde wereld →

Toespraak door Jos Van Gennip op de Senaatsconnferentie van SID Nederland, 30 september 2010.

15 Apr 2010 | Lezing Cor van Beuningen op de 4de Europese Sociale Week →

De 4de Europese Sociale Week werd gehouden in Bad Honnef, Duitsland.

1 Apr 2010 | Cooperation for cohesion in Ukraine →

This article by Eric Bloemkolk appeared in Lifelong Learning and Social Cohesion.
"Ukraine is on the path towards reforming its care provision for handicapped children. Emergent Ukrainian civil society organizations have ushered in change, cooperating with international NGOs and governmental bodies to raise awareness of the inhumane situation in Ukrainian state run internats for disabled children. This article documents this process and its best practices of changing a policy of marginalisation."

6 Feb 2010 | Nieuwe globale arrangementen voor mondiale uitdagingen →

Toespraak door Jos van Gennip op de Bilderberg Conferentie.

27 Nov 2009 | Caritas in Veritate →

Inleiding door Jos van Gennip over de Pauselijke encycliek over globalisering, gehouden op het CSC-Beraad 27 november 2009.

19 Nov 2009 | EU - Latijns Amerika, partnerschap en alliantie. Welke rol speelt Nederland? →

Lezing van Cor van Beuningen op de NCH Conferentie Den Haag. De bijbehorende PPT-presentatie is ook beschikbaar.

10 Sep 2009 | VU - Socires Masteropleiding →

Op 10 septemer 2009 is de Masteropleiding officieel begonnen. Cor van Beuningen sprak bij de opening.

Agenda

14 april 2018

Schaepmandag 2018, Tubbergen

foodFIRST

1 June 2018

foodFIRST conference "Team Up with African agripreneurs"

Credo

Socires verbindt mensen die aan een betere maatschappij werken. Socires werkt samen met andere organisaties, bedrijven en overheden, die zich daarvoor inzetten.

Socires connects people who work towards a better society. Socires collaborates with other organizations, enterprises, and governments, that work towards that aim.

Meer / more

Socires Netwerk

Socires initieerde


Ethics & Finance


foodFIRST


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires werkt samen met


Uniapac

Socires participeert in


European Social Weeks

Socires is lid van


Stichting Christelijk-Sociaal Congres