Stichting Socires

Eisenhowerlaan 120-ii
2517 KM 's-Gravenhage

Rabobank IBAN NL13RABO0383192307

KvK Haaglanden 27187336

Fiscaal nummer 8091 34 664

[> Jaarrekening 2016, tevens activiteitenverslag 2016

Bestuur Socires

mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter
mr. F.A.M. van den Heuvel, vice-voorzitter
Ir. J.A.G. Verheijen, penningmeester
mr. G.M.M. Blokdijk-Hauwert
drs. G. de Jong
dr. F.A. Petter

De leden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.

Bureau

drs. Cor van Beuningen MPA, secretaris-directeur
Wilma Bakker, secretaresse
dr. Hans Groen, projectcoordinator, publicaties en webstek
Kees Buitendijk, projectcoordinator Ethics & Finance
Alwin Boerma, projectcoordinator Ethics & Finance

 

Agenda

23 Jan 2018

The past and the next forty years

24 Jan 2018

The next steps

foodFIRST

Fri, 9 Feb 2018

foodFIRST conference "Join-up with African agripreneurs"

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires Network

Socires established


Ethics & Finance


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres