Socires, Society and responsibility

Waar wij in geloven en wat onze drijfveren zijn

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires gaat uit van de kracht van mensen die in hun samenwerking de samenleving vormen en aan een mooiere en humanere toekomst werken.Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken omdat die verbanden de garantie zijn dat de persoon en de gemeenschappen waarmee die persoon verbonden is, zich kunnen ontwikkelen en bloeien. In een vitale samenleving nemen burgers op ieders niveau verantwoordelijkheid voor de samenleving. In een vitale samenleving zijn instituties dynamisch, zij spelen in op de mogelijkheden die ontstaan. Socires is aanvullend op instituten, ondernemingen en overheden. Socires wil via denkwerk, discussies, publicaties en cursussen het engagement van burgers vormen en ondersteunen.

Hoe: het programma Binding en Sociale Cohesie, Vitale Lokale Samenleving, samenwerking met Tilburg University, de VU-Socires Masteropleiding aan de VU.

Socires gelooft in de waarden die mensen delen: compassie, rechtvaardigheid en verzoening. Als onafhankelijk platform voor maatschappelijke vernieuwing en vanuit onze christelijke overtuiging zien wij in die waarden de gezamenlijke drijfveer om de wereld tot een betere plek te maken.

Hoe: antenne in Nederland van UNIAPAC, ondersteuning van het Christelijke Sociaal Congres en van de Europese Sociale Week, de Senaatslezing.

Socires gelooft in samenwerking. Wij bezitten geen toverformules voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wij bieden onze expertise, kennis, contacten en manier van denken aan om mensen en organisaties te inspireren en op weg te helpen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en organisaties die elkaar kunnen verrijken. Wij willen inspiratiebron, vraagbaak en waar mogelijk uitvoerder zijn. Zo werken wij aan de fundering voor een vrije en verantwoordelijke samenleving.

Hoe: FoodFirst, samenbrengen van actoren in de vierhoek bedrijfsleven-maatschappelijke organisaties-overheid-wetenschap op een actueel thema.

Socires gelooft in denken en doen. Wie in de samenleving gelooft, moet er middenin staan. Wij willen niet de klassieke denktank zijn waar in de beslotenheid van de werkkamer nieuwe concepten worden uitgedacht. Wij zijn een denk- en doetank, die verdieping biedt maar ook helpt zoeken naar praktische maatschappelijke vernieuwingen die de gemeenschappen van mensen versterken. Nadenken over en handelen voor het concrete en het nabije om dit vervolgens breder neer te zetten.

Hoe: het Oost Europa programma rond gehandicaptenzorg en onderwijs, het programma met SOFT Tulip voor zorg voor gehandicapten, early intervention en ouderenzorg in Oekraïne.

Socires gelooft in een rechtvaardige economische orde. Wij willen met de ervaringen van het afgelopen decennium een nieuwe manier van ondernemen mee helpen vormgeven. Een manier die meer uitgaat van optimalisatie van de mogelijkheden van alle mensen dan van maximalisatie van de belangen van de ene of de andere groep. Die erkent dat ons economisch handelen gericht moet zijn op welvaart en welzijn van mensen en behoud van de planeet. Die een nieuw evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid van ondernemers, werknemers en andere betrokkenen, met een houdbare verzorgingsstaat voor wie niet mee kan.

Hoe: het Centrum voor Ethiek en Samenleving, een samenwerkingsverband met de Stichting CSC en het SBI, het programma Ethiek en Financiën, de Europese Sociale Week.

Socires gelooft in dichtbij en ver weg. Wij geloven dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen in alle gemeenschappen waarin zij leven. Er zijn geen grenzen meer: wij zijn Nederlanders, Europeanen en wereldburgers, een seconde van elkaar verwijderd op de digitale snelweg. Socires wil een rol spelen in het verbinden van mensen over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal de wereld beter kan maken.

Hoe: het Europa-programma, het Oost Europa programma voor onderwijs en zorg, de jaarlijkse Latijns Amerika conferentie.

Agenda

23 Jan 2018

The past and the next forty years

24 Jan 2018

The next steps

foodFIRST

Fri, 9 Feb 2018

foodFIRST conference "Join-up with African agripreneurs"

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires Network

Socires established


Ethics & Finance


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres