Ethics & Finance

29 Nov 2017 | Financialization and the future of society →

Preparatory seminar on 29 November in the series of international conferences "The Finance - State - Society Triangle in Europe" at the Vrije Universiteit, Amsterdam.

[> More Ethics & Finance

Persbericht:

29 Jun 2017 | Onderwijsbestuurder Wim Kuiper wordt directeur-bestuurder van denktank Socires →

Dr. Wim Kuiper (55) wordt de nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Socires (Society and Responsibility).

foodFIRST

9 Feb 2018 | foodFIRST conference "Join-up with African agripreneurs" →


On 8 & 9 February 2018
[> Leave your e-mail address here and we inform you when registration opens.

On 8 February a pre-event with some of the speakers at the conference and leaders from the agro industry and international policy makers. On 9 February a full day at the Rabobank, Utrecht, with presentations, workshops and talkshows.
Theme: Food supply for the booming African cities is a mayor challenge. For young African agripreneurs, this presents a vital opportunity: supply the urban markets with fresh and healthy food, such as vegetables, fruit, poultry, dairy products and meat.
Check the [> Recommended Readings!

[> More foodFIRST

Vitale Lokale Samenlevingen

6 Jul 2016 | Gabriel van den Brink op "Wij Samen voor elkaar" →

Korte reclame voor "Moraliteit in actie" op de facebook-pagina van "Wij samen voor elkaar" (ook leesbaar voor hen die geen facebook hebben).

[> Meer Vitale Lokale Samenlevingen

Christelijk Sociaal Congres

6 Sep 2016 | Christelijk-Sociaal Congres 2016: De kracht van verbondenheid →

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het jubileumcongres 2016 door een visiecommissie onder leiding van Jos van Gennip, inclusief: Een korte geschiedenis over Christelijk-Sociale Congressen, christelijk-sociale conferenties en de stichting Christelijk-Sociaal Congres, geschreven door Piet Hazenbosch.

Articles, presentations

10 Nov 2017 | Omgedraaid organiseren - een kwestie van menselijke vervulling of verminking →

Lezing door Cor van Beuningen, HKU, Utrecht, 31 oktober 2017. "In een traditionele organisatie staat de realisering van het doel, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een boot, voorop en is de organisatie een systeem waarin mensen worden ingezet, met beloningsprikkels gestuurd en verbruikt om dat doel zo effectief en efficiƫnt mogelijk te realiseren. In de omgedraaide organisatie wordt de zaak - omgedraaid." [> Haal de lezing op.

24 Oct 2017 | Alleen het christelijk-sociale denken kan ons redden! →

Lezing door Cor van Beuningen, Utrecht, 7 september 2017. "Wat is goed voor de mens en wat maakt mensen goed? Wat bevordert menselijke vervulling en vitaal maatschappelijk leven? Hoe moeten wij handelen om die idealen dichterbij te brengen? Dat zijn de vragen die in het christelijk-sociale denken voorop staan en waar ze het antwoord op formuleert." [> Haal de lezing op.

[> More articles ...

Socires on ...

25 Jul 2013 | The Responsible Society →

The viability and the strength of a society and of its components - companies, cities, institutions, all kinds of organizations - largely depends on the sense of responsibility of its members, the people. Are they willing and able to take and assume responsibility for themselves, for their fellows and for the public good? The question that follows, then, is: how do people acquire the dispositions and the capacities to assume and carry responsibility - and thus constitute a resilient and vital society?

[> More ...

Alles Nieuw — Radicale evolutie creëren Sociale dialoog met toekomst →

6de Europese Sociale Week van 18 tot 20 februari 2016: drie dagen met presentaties en gesprekken over hoe we een rechtvaardige economische orde kunnen scheppen met respect voor de mens en het milieu, met zorg voor de armen en de toekomstige generaties. Hoe ziet een economie eruit die niet meer primair op winst is gericht, maar op participatieve en constructieve coöperatie voor het algemeen belang?

[> Naar het verslag.

Agenda

23 Jan 2018

The past and the next forty years

24 Jan 2018

The next steps

foodFIRST

Fri, 9 Feb 2018

foodFIRST conference "Join-up with African agripreneurs"

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires Network

Socires established


Ethics & Finance


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres