Socires on ...

25 Jul 2013 | The Responsible Society →

The viability and the strength of a society and of its components - companies, cities, institutions, all kinds of organizations - largely depends on the sense of responsibility of its members, the people. Are they willing and able to take and assume responsibility for themselves, for their fellows and for the public good? The question that follows, then, is: how do people acquire the dispositions and the capacities to assume and carry responsibility - and thus constitute a resilient and vital society?

20 Nov 2012 | Het christelijk-sociale denken als bestuurs- en organisatiekundig framework

Eenheid in verscheidenheid: De projecten van Socires verschillen naar aard en onderwerp, maar onderscheiden zich door een eigen benaderingswijze en perspectief. In deze tekst (6pp) wordt deze benaderingswijze, die gebaseerd is op het christelijk-sociale denken, uit de doeken gedaan. Verder tweee essaye waarin respectievelijk de samenleving (6pp) en de organisatie (3pp) vanuit deze benaderingswijze worden gethematiseerd.

31 Mar 2012 | Loslaten, vertrouwen, verbinden

Nederland is steeds meer een land van wisselende stemmingen. Zwaarmoedigheid en negativisme kunnen een krantenpagina eerder of een decor later moeiteloos vervangen worden door activisme en optimisme. Het is maar wat je leest, waar je bent en in welke gezelschappen je je beweegt. De stemming verandert per situatie, beweegt mee met de mensen, met de plekken. Een stadhuis brengt een andere gemoedstoestand met zich mee dan pakweg de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord. De Noorderparkkamer? ...

30 Dec 2007 | Overheid en maatschappelijke organisaties →

Argumenten voor onafhankelijkheid van maatschappelijke organisaties, waarin aan de orde komen: de veranderende beeldvorming over maatschappelijke organisaties; de teloorgang van het maatschappelijk middenveld; een pleidooi voor 'terug naar de basis' én een andere relatie overheid – maatschappelijke organisaties; een drievoudig actieplan.

Agenda

23 Jan 2018

The past and the next forty years

24 Jan 2018

The next steps

foodFIRST

Fri, 9 Feb 2018

foodFIRST conference "Join-up with African agripreneurs"

Credo

Socires wil mensen verbinden over echte en digitale grenzen heen, omdat wij geloven dat de kracht van mensen overal op aarde de wereld beter kan maken.

Lees verder→

Lees ook de uitgebreidere tekst "Ruimte geven en betrokkenheid organiseren" →

Socires Network

Socires established


Ethics & Finance


Vitale Lokale Samenlevingen


foodFIRST


Encuentro Latino Europeo


VU/Socires Master Besturen van maatschappelijke organisaties

&
VU/Socires Kenniscentrum Maatschappelijke Organisaties

Socires cooperates with


SOFT Tulip


Uniapac

Socires is founding member of


European Social Weeks

Socires is advisor to


Stichting Christelijk-Sociaal Congres