parallax background

Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken in relatie tot politiek, economie en bestuur.

Onze programma's

Finance and the Common Good

De toekomst van de financiële sector in Nederland en Europa in relatie tot de reële economie en samenleving.

Rijnlands Denken & Doen

Maatschappelijke verhoudingen, corporate governance en de toekomst van de overlegeconomie in Nederland en Europa.

Lees meer

foodFIRST

Kennisontwikkeling en dialoog over het voedselvraagstuk en boerenlandbouw op het platteland van Afrika.

Laudato Si'

Een programma over integrale ecologie: een andere benadering van milieu, leven en medemens.

Lees meer

Structuren van Ontmoeting

Het zoeken naar nieuwe rituelen (plekken, gebeurtenissen en ontmoetingen) die het samenleven vorm kunnen geven.

Democratie, Rechtsstaat en Samenleving

Over de vernieuwing van het democratische ethos en het vertrouwen in de democratische rechtstaat.