Search Results

Vitale Lokale Samenlevingen

14 Jun 2018

Sociale voortrekkers vind je in je eigen buurt, om de hoek waar de winkel van de slager nu een plek is waar kinderen hun huiswerk kunnen maken. En je vindt ze bij de overheid, die ene ambtenaar die met je meedenkt waardoor een initiatief van de grond komt. Welke kwaliteiten hebben die ‘best persons’, wat is hun geheim, hun combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid waardoor zaken gaan rollen? Welke beperkingen en tegenwerking ondervinden zij? Naar hen hebben wij gezocht op 15 werksessie op lokatie van november 2014 tot mei 2016 waarin steeds een voortrekker centraal stond. Op 10 juni 2016 vond het slotevent plaats in Eindhoven. De bundel “Moraliteit in Actie” bevat de verslagen van die sessies, alsmede essays van Cor van Beuningen en Gabbirël van den Brink.
Download Moraliteit in actie