Berichten met als kernwoord ‘Europa’

Een christelijk-sociaal antwoord op globalisering

De waarden van het christelijk-sociaal denken vormen een onmisbare inspiratiebron om de problemen van de 21e eeuw te lijf te gaan. Dit betoogt Jos van Gennip in een onlangs verschenen artikel in ‘European View’, (more…)

Posted in Europa, Jos van Gennip

recenter