Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes:

  • Menselijke waardigheid; ieder mens telt;
  • Algemeen welzijn; niemand leeft voor zichzelf;
  • Solidariteit; zorg voor elkaar vanuit de kracht van verbinding;
  • Gedeelde verantwoordelijkheid; meebouwen vanuit eigen kracht.

 
Socires zet zich als onafhankelijke denktank in voor zo’n goede samenleving. Wij bieden kennis en inspiratie, verbinden organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers in binnen- en buitenland en zijn gericht op het aanjagen van systeemveranderingen. Daartoe organiseren en faciliteren wij platforms voor bezinning, dialoog en samenwerking.