Organisatie

Raad van Toezicht

Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel (vz), Zelfstandig adviseur

Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (vvz), Senior Advisor Public Affairs FMO

Mr. M.H.J. (Maurice) Limmen, Voorzitter CNV Vakcentrale

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling, Lid College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam

Wetenschappelijke Adviesraad

Prof.dr. P.J.J. (Paul) van Geest (vz), Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology

Prof.dr. G.J. (Govert) Buijs (vvz), Bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam

Mr.drs. J. (Janny) Bakker-Klein, Loco-burgemeester en wethouder in Huizen

Drs. M.J. (Rien) Fraanje, Secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Dr. C.P. (Kees) Boele, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Dr. F.G. Bosman (Frank) Bosman, Onderzoeker Tilburg School of Catholic Theology

Dr. J.M. (Annemarie) Hinten-Nooijen, Manager Honours Academy Radboud Universiteit

Drs. P.H.J. (Pieter Jan) Dijkman, Directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Maatschappelijke Adviesraad

A.J.M. (Ton) Heerts (vz), Voorzitter MBO Raad

Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet (vvz), Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta

Mgr. dr. G.J.N. (Gerard) de Korte, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Ds. K. (Karin) van den Broeke

Drs. M.G.B. (Manon) Vanderkaa, Directeur KBO-PCOB

J.A.M. (Hans) Huijbers, Voorzitter ZLTO

E. (Eugène) Bernard, Voorzitter Raad van Bestuur OMO

 

De leden van deze drie raden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.