Om de Zorg voor de Schepping

In het programma Om de Zorg voor de Schepping zet Socires zich in voor het bevorderen van de kennis omtrent de Pauselijke Encyclieken Laudato Si' (2015) en Fratelli Tutti (2020). Socires deelt de centrale boodschap en zorg in deze studiedocumenten: van de noodzaak van een persoonlijke, maatschappelijke en politieke ommekeer. Die ommekeer is naar Socires’ inzien te beginnen bij het vernieuwen van een spirituele en persoonlijke betrokkenheid op de schepping, een algemene inzet voor integrale ecologie en een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Socires wil aan deze vernieuwing primair bijdragen door te assisteren bij bestaande initiatieven en instellingen die zich met de boodschap van de encyclieken bezig houden en secundair door het organiseren van eigen activiteiten. Daarbij is er speciale aandacht voor een jongere generatie, voor de academische wereld, economische actoren en de politiek.

Het is het doel van het programma Om de Zorg voor de Schepping om gelijkgezinden en mensen die openstaan voor dit gedachtegoed bijeen te brengen, en dit denken te verbinden met maatschappelijke, economische, wetenschappelijke en politieke kringen. Daarnaast wil Socires de zichtbaarheid en verstaanbaarheid van deze benadering in het publieke debat (helpen) bevorderen. En tot slot - voor wie daarvoor openstaat – wil Socires ruimte maken voor de relatie van de 'zorg voor ons gemeenschappelijk huis' met zijn bewoners, voor de zorg voor de schepping en ook voor referentie aan de Schepper.

Dit programma is nog in ontwikkeling en gaat naar verwachting medio 2021 van start.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Gennip () of Wilma Bakker ().