© 2004-2018 Socires

Column

13 Mar 2018 | Regels maken geen moraliteit →

Het is een beetje om moedeloos van te worden. De ophef over de inmiddels ingetrokken extreme salarisverhoging van een topbankier maakt opnieuw waarheden zichtbaar die we eigenlijk al tien jaar in beeld hebben. Toch blijft het noodzakelijk dat deze boodschappen iedere keer weer gedeeld worden. Laat ik een tweetal van die bijkans open deuren nog eens verwoorden.
1. Banken hebben deels een publieke functie en moeten hun beslissingen dus afstemmen op maatschappelijke (en daarmee politieke) sentimenten.
Het getuigt van een onbegrijpelijke arrogantie en volstrekte onkunde van zowel de topbankier in kwestie als zijn raad van commissarissen dat ze deze basale notie nog steeds onvoldoende tot zich hebben laten doordringen. Als je al zelf geen gevoel hebt voor verantwoorde en ethisch aanvaardbare loonsverhoudingen binnen je eigen organisatie, dan moet je als bank toch op zijn minst beseffen dat je als semi-publieke instelling permanent onder het maatschappelijke en dus politieke vergrootglas ligt. Deze reputatieschade verkleint ook je aandeelhouderswaarde, dus als dat al je enige richtsnoer zou zijn (wat je bij banken niet mag hopen), dan is deze hele gang van zaken natuurlijk een ultiem brevet van onvermogen.
2. De overheid kan het gebrek aan moreel besef van banken niet oplossen met nog meer regelgeving.
In Trouw van 14 maart jl. verwoordt hoogleraar Wim Dubbink het als volgt: "De politiek weet geen weg naar moraliteit te vinden buiten het stellen van regels om. Het paradoxale gevolg daarvan is dat de moraliteit steeds verder naar de rand wordt geduwd." Meer overheid lost het probleem van amorele of zelfs immorele markt niet op. De samenleving zelf, wij als actieve burgers en onze maatschappelijke verbanden hebben ook een rol te spelen en zijn dus mede verantwoordelijk. Het tamelijk massaal opzeggen van bankrekeningen is een nuttig signaal. Vakbonden en medezeggenschap binnen bedrijven zouden zich ook meer kunnen roeren. En moreel besef en morele dialoog zou een belangrijker plek moeten krijgen in het onderwijs, in de media en in de samenleving. Socires probeert daar als denktank vanuit ons project 'Finance for the Common Good' een bijdrage aan te leveren.

Wim Kuiper.


23 Jan 2018 | The past and the next forty years →

Internationale conferentie in de serie "The Finance - State - Society Triangle in Europe", Vrije Universiteit, Amsterdam. Video-verslag is beschikbaar!

[> Meer over Ethics & Finance


1 Jun 2018 | foodFIRST conference "Team Up with African agripreneurs" →

New date: Friday 1 june 2018
On Thursday 31 May a pre-event with leaders from the agro industry and international policy makers. Friday 1 June a full day at the Rabobank, Utrecht, with presentations, workshops and talkshows.
Theme: Food supply for the booming African cities is a mayor challenge. For young African agripreneurs, this presents a vital opportunity: supply the urban markets with fresh and healthy food, such as vegetables, fruit, poultry, dairy products and meat.
[> Leave your e-mail address here and we inform you when registration opens.
Check the [> Recommended Readings!

[> Meer over foodFIRST

Artikels, presentaties

10 Nov 2017 | Omgedraaid organiseren - een kwestie van menselijke vervulling of verminking →

Lezing door Cor van Beuningen, HKU, Utrecht, 31 oktober 2017. "In een traditionele organisatie staat de realisering van het doel, denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een boot, voorop en is de organisatie een systeem waarin mensen worden ingezet, met beloningsprikkels gestuurd en verbruikt om dat doel zo effectief en efficiƫnt mogelijk te realiseren. In de omgedraaide organisatie wordt de zaak - omgedraaid." [> Haal de lezing op.

24 Oct 2017 | Alleen het christelijk-sociale denken kan ons redden! →

Lezing door Cor van Beuningen, Utrecht, 7 september 2017. "Wat is goed voor de mens en wat maakt mensen goed? Wat bevordert menselijke vervulling en vitaal maatschappelijk leven? Hoe moeten wij handelen om die idealen dichterbij te brengen? Dat zijn de vragen die in het christelijk-sociale denken voorop staan en waar ze het antwoord op formuleert." [> Haal de lezing op.

[> Oudere artikelen ...