Projecten

Socires organiseert en werkt mee aan projecten die een mooiere en humanere samenleving bevorderen. Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken omdat die verbanden de garantie zijn dat de persoon en de gemeenschappen waarmee die persoon verbonden is, zich kunnen ontwikkelen en bloeien. In een vitale samenleving nemen burgers op ieders niveau verantwoordelijkheid voor de samenleving. In een vitale samenleving zijn instituties dynamisch, zij spelen in op de mogelijkheden die ontstaan. Socires is aanvullend op instituten, ondernemingen en overheden. Socires wil via denkwerk, discussies, publicaties en cursussen het engagement van burgers vormen en ondersteunen.

Onze activiteiten bestrijken een breed terrein: van de (wereld-)voedsel problematiek en internationale samenwerking, tot sociale cohesie; van financialisering tot het besturen van maatschappelijke organisaties. Onze actuele projecten zijn:

 

Het foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de politieke agenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen.Het programma loopt sinds 2011. Aanleiding toen was de scherpe stijging van voedselprijzen in 2008 tot 2010, met daarmee samenhangende politieke onrust in zuidelijke landen. Het programma richt zich vooral, doch niet exclusief, op de situatie in Afrika omdat daar grote en nieuwe kansen liggen. Het gaat erom dat landen zelf de regie hebben over de voedsel- en waardeketen, over de prodcutie en logistiek van akker tot stedelijk huishouden.

De idee is dat de Dutch Diamond een heel goed model is voor het voedselsysteem in een land. Het is het samenspel van overheid, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs, en maatschappelijke organisaties dat het grote succes van de Nederlandse landbouw heeft gemaakt. De belangrijkste voedselhulp is dan het helpen bij het opzetten van dit model in andere gebieden.

In het programma zijn grote publieksmanifestaties georganiseerd, zoals de seminars op de Floriade 2012 in Venlo, en intensieve expert-seminars, de ‘Vijverbergsessies’. Alle informatie over het programma en komende activiteiten is te vinden op www.foodfirst.eu.

 

Finance and the Common Good is onderdeel van het ‘Ethics & Finance’ project, een samenwerking tussen Socires en o.a. de Konrad Adenauer Stiftung (KAS), European Office, Sustainable Finance Lab, Centrum Ethos (Vrije Universiteit), Moral Markets (Vrije Universiteit).

Het project The Finance-State-Society Triangle dat aan Fiance and the Common Good vooraf ging, werd op 23 januari 208 afgesloten met een internationale conferentie; het verslag van die conferentie staat hier.

 

Op de pagina Afgesloten projecten vindt u informatie over eerdere Socires-projecten