Projecten

Socires organiseert en werkt mee aan projecten die een mooiere en humanere samenleving bevorderen. Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken omdat die verbanden de garantie zijn dat de persoon en de gemeenschappen waarmee die persoon verbonden is, zich kunnen ontwikkelen en bloeien. In een vitale samenleving nemen burgers op ieders niveau verantwoordelijkheid voor de samenleving. In een vitale samenleving zijn instituties dynamisch, zij spelen in op de mogelijkheden die ontstaan. Socires is aanvullend op instituten, ondernemingen en overheden. Socires wil via denkwerk, discussies, publicaties en cursussen het engagement van burgers vormen en ondersteunen.

Onze activiteiten bestrijken een breed terrein: van de (wereld-)voedsel problematiek en internationale samenwerking, tot sociale cohesie; van financialisering tot het besturen van maatschappelijke organisaties. Onze actuele projecten zijn:

foodFIRST

 

Finance & the common good

 
 

Op de pagina Afgesloten projecten vindt u informatie over eerdere Socires-projecten