foodFIRST

Het foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de politieke agenda. Voedsel prijzen en schaarste hangen direct met politieke en maatschappelijke onrust samen.Het programma loopt sinds 2011. Aanleiding toen was met name de scherpe stijging van voedselprijzen in 2008 tot 2010, met daarmee samenhangende politieke onrust in met name zuidelijke landen. Het programma richt zich vooral, doch niet exclusief, op de situatie in Afrika omdat daar grote en nieuwe kansen liggen. Het gaat erom dat landen zelf de regie hebben over de voedsel- en waardeketen, over de prodcutie en logistiek van akker tot stedelijk huishouden.

De idee is dat de Dutch Diamond een heel goed model is voor het voedselsysteem in een land. Het is het samenspel van overheid, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs, en maatschappelijke organisaties dat het grote succes van de Nederlandse landbouw heeft gemaakt. De belangrijkste voedselhulp is dan het helpen bij het opzetten van dit model in andere gebieden.

In het programma zijn grote publieksmanifestaties georganiseerd, zoals de seminars op de Floriade 2012 in Venlo, en intensieve expert-seminars, de ‘Vijverbergsessies’.  Alle informatie over het programma en komende activiteiten is te vindne op www.foodfirst.eu.