Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2022)

In het licht van 75+1 jaar vrijheid werd er een documentaire (video) gemaakt in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, vfonds, Wilminktheater Muziekcentrum, de provincie Overijssel en de gemeente Tubbergen. Bas Westerweel ging in gesprek met Frans Timmermans, Mathieu Segers en Welmoed Vlieger over de betekenis van vrijheid vandaag voor Tubbergen, Nederland en Europa.

Een gelijknamige conferentiebundel werd op 9 mei 2022 aangeboden aan de Burgemeester, mevrouw Wilmien Haverkamp-Wenker en aan de heer Henny Oude Geerdink, de oud-wethouder en voorzitter van de Schaepmanstichting. De bundel bevat inleidingen die uitgesproken werden op de conferentie een jaar eerder bij gelegenheid van de 75+1 jaar-herdenking van de Nederlandse bevrijding. Welmoed Vlieger sprak over “Innerlijkheid en vrijheid – over vrijheid als existentiële keuze;” Mathieu Segers over “De Kruiszee van de Europese geschiedenis” en Frans Timmermans over “Vrijheid en verantwoordelijkheid.” De bundel werd ingeleid door burgemeester Wilmien Haverkamp met het voorwoord “Noaberschap krijgt een nieuwe impuls” en afgesloten met het nawoord van Socires-oprichter en betrokkene Jos van Gennip “Verder met dr. Schaepman . . .”

De essays zijn individueel te lezen:

De bundel is ook integraal beschikbaar (PDF), en ook in fysieke vorm verkrijgbaar via socires@socires.nl.

Finance and the Common Good (2019)

Finance and the Common Good | Amsterdam University PressCor van Beuningen en Kees Buitendijk, betrokken bij het programma met dezelfde naam, redigeerden de Engelstalige essaybundel Finance and the Common Good, uitgegeven door Amsterdam University Press.

Over the past fifty years, (financial) capitalism has brought about an enormous growth in wealth. Millions around the world have been lifted out of poverty. However, the downsides of the present global economic constitution are rapidly becoming evident as well. Rising inequality, soaring debt levels, and repeated cycles of boom and bust have proven to be some of its key characteristics. After the 2008 crisis brought the financial system to the brink of collapse, new regulations, stricter supervision, higher capital requirements, and ethical codes were introduced to the sector. Today we find ourselves in the middle of another economic boom. Yet one pressing question remains: has anything changed? Have the (necessary) repairs fixed the flaws in the system? Or do we require even more fundamental reforms?

This volume builds on the observation that society has co-evolved with the financial sector. We cannot simply claim that ‘finance’ was the sole instigator of the 2008 crisis. Society itself has become financialized; the process of replacing relations, structures of trust and reciprocity, by anonymous and systemic transactions. The volume poses vital questions with regard to this societal development. How did this happen? And more importantly: is change possible? If yes, how?

This volume contains 21 essays on the themes mentioned above. Authors include Jan Peter Balkenende, Wouter Bos, Lans Bovenberg, Govert Buijs, and Herman Van Rompuy. A recommendation by Dutch Minister of Finance Wopke Hoekstra is also included.

U kunt het boek bestellen bij de uitgever Amsterdam University Press of bij uw lokale boekhandel.

De kracht van verbondenheid (2016)

De kracht van verbondenheid: Perspectieven in een netwerksamenleving is visiedocument samengesteld voor het jubileumcongres van het Christelijk Sociaal Congres in 2016 onder leiding van Socires-oprichter en voorzitter van de visiecommissie Jos van Gennip. Daarnaast bevat de bundel ook “een korte geschiedenis over Christelijk-Sociale Congressen, christelijk-sociale conferenties en de stichting Christelijk-Sociaal Congres,” geschreven door Piet Hazenbosch. De strekking van de visie is dat er tegenwoordig teveel wordt gedacht vanuit een individualisme in plaats van gemeenschapszin. Het is de “sociale kwestie” om “opnieuw erkennen van en woorden geven aan de kracht van verbondenheid.”

De hoofdstukken geschreven door rapporteur Jan Prij worden afgewisseld met korte interviews door—mederapporteur—Hans Groen met mensen die op de één of andere manier maatschappelijk betrokken zijn. Beide rapporteurs waren in nauw dialoog en samenwerking met Cor van Beuningen, toenmalig directeur van Socires, en kregen medewerking van vele anderen waaronder in het bijzonder prof. dr. Erik Borgman, Hans Bruning, prof. dr. Govert Buijs, ds. Petra van der Burg, Jan Gruiters, dr. Herman Kaiser en Astrid Rijbroek.

Moraliteit in actie (2016)

Sociale voortrekkers zijn ondernemende mensen met een sociaal hart. Deze bundel laat in 10 portretten zien hoe zij routines doorbreken en systemen veranderen, gedreven door de overtuiging dat het beter moet en kan. Met een essay van toenmalig directeur Cor van Beuningen over de opgedane inzichten in het hoofdstuk “Sociale voortrekkers en de vitale lokale samenleving,” en een afsluitende analyse door prof. dr. Gabriël van den Brink in het hoofdstuk “Lessen in realisme.” Redactie was in handen van Gabriël van den Brink, Cor van Beuningen, Alexandra Gabrielli, Hans Groen en Thijs Jansen. Portretten werden geschreven met hulp van Jan van Opstal (Netwerk DAK), Loes Leatemia en Ramon Schleijpen (Lokale Lente, Amsterdam), Marije Verstappen (Gemeentesecretaris Wageningen), Rob van Pagée (Eigen Kracht Centrale), Henk Oosterling (Rotterdam Vakmanstad), Stijn Verhagen en Eelco Koot (Hogeschool Utrecht), Barent Rombout (Bureau Frontlijn), Fred Beekers en Rob Kars (Resto VanHarte), Jaco van Hoorn (Nationale politie eenheid Zeeland West-Brabant), Jos de Blok (Buurtzorg Nederland),

Hier vindt u de bundel in PDF.

 

Loslaten, vertrouwen, verbinden (2011)

De bundel Loslaten, vertrouwen, verbinden is het resultaat van een programma dat Socires uitvoerde in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en de Stichting Doen. Onder de titel ‘Binding: Sociale Cohesie in Nederland’ werd  een serie workshops en conferenties over innovatieve burgerinitiatieven in Nederland, met als doel kansrijke ideeën te documenteren en verspreiden. Centraal hierbij stond het concept ‘binding’: wat bindt burgers aan de samenleving? Hoe kan binding worden gestimuleerd? Welke vormen neemt zij aan in een moderne netwerksamenleving? Hoe kan betrokkenheid van mensen bij die samenleving worden bevorderd? De conclusie van deze reeks was dat veel van deze verbindende burgerinitiatieven initiatieven uiteindelijk echter op dood spoor terecht kwamen, omdat ze botsten met wat we ‘de rubberen muur’ noemden, i.e. de gebrekkige responsiviteit van de lokale overheden. De titel van het eindrapport van het programma, opgetekend door Jos van der Lans, was dan ook bedoeld als een advies aan de (lokale) overheid.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.