Symposium: Over de toekomst van de Nederlandse banken (6 februari 2024)

Socires en Sustainable Finance Lab organiseren op 6 februari 2024 om 16:00 in de Thomaskerk, Amsterdam-Zuid een symposium over de toekomst van de Nederlandse banken, want ondanks goede financiële resultaten is de toekomst van de Nederlandse banken onzeker. Registreren kan via toekomstvandenederlandsebanken.eventbrite.nl.

De Nederlandse samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Banken – als schakels tussen financiële sector, reële economie en samenleving – hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. De combinatie van hoge regeldruk (compliance & KYC), nieuwe toetreders (BigTech en FinTech) en hoge verwachtingen vanuit samenleving (kwaliteit van dienstverlening), bedrijfsleven (toegankelijkheid financiering), en politiek en overheid (energietransitie) zet het bedrijfsmodel van de banken onder druk.

De banken kunnen de transitie niet alleen maken. Tegelijkertijd staan ze wel vaak alleen. Vijftien jaar na de grote financiële crisis hebben de banken in Nederland nog altijd weinig vrienden. Daarom willen Socires en Sustainable Finance Lab (SFL) het gesprek tussen de banken en hun stakeholders stimuleren. We nodigden bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties e.a. uit om mee te denken over de toekomst van het bankbedrijf in Nederland. Hoe geven we cruciale maatschappelijke financiële functies in de toekomst collectief vorm? Welke rol kunnen de banken spelen? En wie of wat staat er nu in de weg van deze bedrijfseconomische gezonde en maatschappelijke relevante toekomst voor de banken? Welke rol kunnen de stakeholders zelf spelen, en wat verwachten we van de politiek en overheid?

Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam-Zuid

Agenda

15:45 Inloop

16:00 Welkom door moderator Rens van Tilburg (SFL)

16:05 Panelgesprek I over de Ideale Bank
Prof. dr. Arjo Klamer gaat in gesprek met jonge bankier Esther Leferink, Mike Nawas (Vz. RvC Triodos Bank) en Medy van der Laan (NVB)

16:45 Panelgesprek II met stakeholders over de banken
Rens van Tilburg gaat in gesprek met Edward Feitsma (VNO-NCW/MKB-Nederland), Sanne van Keulen (Natuur & Milieu), Alien Pauw (PGGM Investments) en Prof. dr. Arnoud Boot (hoofdauteur WRR-rapport "Samenleving en Financiële sector in evenwicht")

17:25 Rens van Tilburg in gesprek met Medy van der Laan (NVB)

17:35 Vragenronde en afsluiting door de moderator

17:45 Einde