Vacature programmamedewerker voor het programma “Zorg voor de Schepping/Laudato Si'”

Vacature programmamedewerker voor het programma “Zorg voor de Schepping/Laudato Si'”

Socires gaat uit van de goede samenleving, gebaseerd op: – menselijke waardigheid; – algemeen welzijn; – zorg voor de Schepping; – solidariteit; en – gedeelde verantwoordelijkheid.

Socires zet zich als onafhankelijke denktank in voor de verantwoordelijke samenleving.

Wij bieden kennis en inspiratie; verbinden maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers in binnen- en buitenland en zijn gericht op systeemverandering. We organiseren en faciliteren platforms voor bezinning, dialoog en samenwerking. Naast de bestaande programma’s start Socires een nieuw programma “Zorg voor de Schepping”, geïnspireerd op de encycliek Laudato Si’.

De vraag naar de uitputting van de aarde komt als een schreeuw tot ons. Het is met name de roep van de armen die nu al de hoogste prijs voor de uitputting van de aarde betalen en van volgende generaties die dat in de toekomst moeten gaan doen. Laudato Si’ stelt de kernvraag naar een florerende integrale ecologie centraal en geeft geen technische oplossing maar stelt de duurzame omgang met de natuur en elkaar voorop!

Het programma is gericht op de doordenking van deze aanpak en de organisatie van concrete activiteiten. Doordenking vindt plaats in studiesessies, conferenties en voorlichtingscampagnes en in interactie met de andere programma’s binnen Socires en met Europese Partners. De activiteiten richten zich op jongeren (hoger- en middelbaar onderwijs), beleidsverantwoordelijken in maatschappij en bedrijfsleven, politici, kerkelijke en maatschappelijke vertegenwoordigers en wetenschappers. In deze activiteiten vindt kennisoverdracht, debat en bezinning plaats, sterk gericht op de rol die ieder individu heeft binnen de opdracht van de encycliek. In de eerste fase (maximaal een half jaar), worden bestaande en nieuwe programmaonderdelen uitgewerkt en ter financiering voor de 2e fase (2022-2024) voorgelegd.

De programmamedewerker draagt, onder de verantwoordelijkheid van de programmaleider, Josine Westerbeek-Huitink, bij aan de ontwikkeling en uitwerking van alle activiteiten van het programma “Zorg voor de Schepping/Laudato Si'”:

–    Ontwerp en opzet van de activiteiten (inhoudelijk-programmatisch en organisatorisch);

–    Het betrekken van (vertegenwoordigers van) organisaties (maatschappij, kerken, bedrijfsleven, politiek, overheid en wetenschap) bij het programma;

–    Het schrijven van aanvragen tot (aanvullende) financiering van het programma.

 

Vaardigheden en competenties

  • WO-denkniveau, bij voorkeur in de richting van theologie, ecologie, bestuurskunde en/of filosofie, met (aantoonbaar) vakoverstijgende kennis en vaardigheden;
  • Uitstekende beheersing (in lees-, schrijf- en spreekvaardigheid) van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van de Engelse taal. Beheersing van een tweede vreemde taal is een pré;
  • Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk geïnteresseerd, inclusief basiskennis van het maatschappelijke veld;
  • In hoge mate in staat tot het creatief en zelfstandig inrichten én uitvoeren van inhoudelijk verantwoordelijke werkzaamheden, heeft ervaring met programmaontwikkeling;
  • Ruimte voor flexibele invulling van werkzaamheden (zowel thuis als kantoor als op afspraak, verspreid over verschillende dagen);
  • Sociaal vaardig, behendig en zelfredzaam, hands on-mentaliteit, in zowel team- als netwerkverband;
  • (Aantoonbare) ervaring met de organisatie van conferenties en/of seminars.

 

De functie beslaat voorlopig 2 tot 3 dagen per week.

De salariëring is overeenkomstig de aard en het niveau van de functie.

Indiensttreding: z.s.m.

 

Contract wordt aangeboden tot en met 31 maart 2022, met een optie tot verlenging tot eind 2022, afhankelijk van het functioneren en het verwerven van voldoende financiering voor de periode 2022 en verder. Het is daarmee een groeifunctie op inhoud, omvang en zelfstandigheid.

Socires is gevestigd te Den Haag een heeft een staf van 9 personen. Informatie is te vinden op www.socires.nl

Informatie over de functie is te verkrijgen via het secretariaat van Socires bij mw. Wilma Bakker, tel.nr. 06-20255013.

Sollicitaties, bij voorkeur per mail, kunnen ingediend worden op het mailadres: w.bakker@socires.nl