Young Leaders in Finance 2023-2024

Young Leaders in Finance (YLF) is een leiderschapsprogramma voor young professionals in de financiële sector om zich verder te ontwikkelen in persoonlijk en professioneel leiderschap. Deelthema's zijn compliance, beroepseer, duurzaamheid en geopolitiek. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten, ging op 28 november 2023 van start en duurt een jaar.


Het programma zit vol. Maar je kunt je alsnog aanmelden voor de reservelijst, want het zou zomaar kunnen dat er nog een plekje beschikbaar komt. In het najaar 2024 gaat Young Leaders in Finance opnieuw van start. Daar houden we je graag van de op de hoogte. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Dooitze de Jong (d.dejong@socires.nl), dan houden we je op de hoogte.


Denktanks Socires en Sustainable Finance Lab (SFL) voeren samen het programma Finance and the Common Good uit. Als onderdeel van dat programma start in het najaar van 2023 het jaarprogramma voor young leaders uit de financiële sector. Dat doen we met: inspiratie door topsprekers, werkvormen gericht op actie, begeleiding en coaching, deelname aan gesprekken op hoog niveau, en een platform te bieden om artikelen te schrijven en te publiceren.

De deelthema's:
  —  Compliance, veiligheid en digital finance: socires.nl/ylf1.
  —  Een financiële sector om trots op te zijn (verplaatst naar 22 februari 2024)
  —  Verduurzaming en de financiële sector (16 april 2024)
  —  Geopolitiek en financiering: het belang van Europa (juni 2024)

De pijlers van het programma:
 — Persoonlijke en professionele ontwikkeling en leiderschap binnen de organisatie
 —
Leiderschap in de financiële sector
 — Leiderschap in de maatschappij
 — Nationaal en internationaal netwerk opbouwen

Lees voor meer informatie over het programma, de deelthema's en pijlers de flyer (PDF).


Over Socires en Sustainable Finance Lab

Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken  in relatie tot politiek, (financiële) economie en bestuur. Veel van de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben zijn niet door één partij (‘de markt’, ‘de overheid’, ‘de wetenschap’) op te lossen. Socires ontwikkelt daarom dialoogvormen waarin meerdere actoren zich samen inspannen om duurzame verandering te bewerkstelligen (de multi-actor approach).

Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel. Doel van het Sustainable Finance Lab is een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten.

Voor vragen en informatie neem je het best contact op met Dooitze de Jong (d.dejong@socires.nl) of Kees Buitendijk (k.buitendijk@socires.nl).