Ziekteverlof directeur-bestuurder Ewald Wermuth

Vanwege een ernstige medische situatie is Ewald Wermuth per 31 maart 2022 met ziekteverlof. Dhr. Wermuth legt voor ten minste een aantal maanden zijn werk als directeur-bestuurder van Socires en voorzitter van de foodFIRST-coalitie neer. Dhr. Wermuth is in deze periode niet bereikbaar.

De werkzaamheden van dhr. Wermuth als directeur-bestuurder van de stichting zullen gedurende zijn afwezigheid worden waargenomen door Hans Bruning. Dhr. Bruning is per e-mail bereikbaar op h.bruning@socires.nl.

Cor van Beuningen neemt tijdelijk het voorzitterschap van de foodFIRST-coalitie waar. Dhr. Van Beuningen is per e-mail bereikbaar op c.vanbeuningen@socires.nl.

Met algemene vragen kunt u zich richten tot het secretariaat van de stichting via socires@socires.nl.