Blij met economische groei?

De groeicijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn weer positief. We worden nog steeds overspoeld met goed nieuws over hoe de economie in ons land en breder in de wereld op dit moment draait. Toch bekruipt mij altijd weer een ongemakkelijk gevoel bij dit soort berichten en cijfers. »verder

Een christelijk-sociaal antwoord op globalisering

De waarden van het christelijk-sociaal denken vormen een onmisbare inspiratiebron om de problemen van de 21e eeuw te lijf te gaan. Dit betoogt Jos van Gennip in een onlangs verschenen artikel in ‘European View’, het periodiek van het Wilfried Martens Centre for European Studies. »verder

Inaugurele Rede Govert Buijs en Symposium

Op 24 mei houdt Govert Buijs zijn inaugurele rede bij het betrekken van de Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. »verder

In memoriam Kees Bakker

De op 17 april op 84-jarige leeftijd overleden Kees Bakker is voor de opstartfase van Socires van grote betekenis geweest. Als penningmeester, als adviseur, als medeontwerper van programma’s en als brug tussen ons en verschillende maatschappelijke organisaties. »verder

recenter « | » ouder

Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes: »verder

Projecten

Socires organiseert en werkt mee aan projecten die een mooiere en humanere samenleving bevorderen. Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken »verder

Publicaties

De kracht van verbondenheid

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het CSC-jubileumcongres 2016 »verder

Information in English

Socires believes that a good society in which people can flourish is based on these principles that are derived from Christian social thinking: »more