Socires is een onafhankelijke denktank met de missie: bezinning op cultuur en maatschappij. De denktank wil een samenleving bevorderen waarin mensen, hun relaties en leefomgeving—milieu, bestuur en instituties—tot bloei kunnen komen. Socires bestudeert hoe mensen samenleven en hoe sociale instituties daarbinnen hun rul vervullen. Denk daarbij aan instituties als economie, bestuur, politiek, maatschappelijk middenveld en wetenschap. Hoe beïnvloeden deze instituties de cultuur en de maatschappij? Een goede maatschappij vereist volgens Socires een balans tussen mensen, relaties, leefomgeving en structuren waarbinnen wij ons bewegen.

De naam is een afkorting voor societas et responsibilitas, Latijn voor maatschappij en verantwoordelijkheid. Socires wil haar verantwoordelijkheid nemen voor het bevorderen van deze gebalanceerde maatschappij door ‘transformatieve dialoog’ tussen beleidsmakers, academici, ondernemers, politici en vertegenwoordigers van organisaties.

Transformatieve dialoog is niet de klassieke wijze van polderen, een uitruil van belangen, maar een gesprek waar schijnbare tegenstanders van belangen elkaar beter leren kennen en begrijpen. Waardoor het niet bij compromis blijft maar de betrokkenen ook veranderd uit het gesprek komen met nieuw begrip voor elkaar en elkaars positie, en met een nieuwe houding tot elkaar. In dialoog worden wetenschappelijke inzichten, dringende kwesties, en de kennis van cultuur en maatschappij samengebracht met het scheppen van onderling vertrouwen, solidariteit, menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en begrip voor elkaars levensovertuiging. Kennis samenbrengen met begrip. De uitkomsten worden uiteindelijk in rapporten verwerkt, als basis voor een vervolg.

Wilt u met ons een programma ontwikkelen? Neem dan contact met ons op via socires@socires.nl.