Socires (Society and Responsibility – samenleving en verantwoordelijkheid) is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken (zogeheten wicked problems) in relatie tot politiek, economie en bestuur. Veel van de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben zijn niet door één partij (‘de markt’, ‘de overheid’, ‘de wetenschap’, ‘de maatschappelijke organisaties’) op te lossen. In de visie van Socires zijn uitdagingen en geschillen motieven voor ontmoeting en overleg. De erkenning van lotsverbondenheid vormt de aanleiding om samen te werken aan duurzame oplossingen. Socires ontwikkelt daarom dialoogvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Dit doen we door maatschappelijke analyse en inzichten aan te reiken, het goede gesprek tussen mensen te faciliteren, handelingsperspectieven aan te bieden en hen te ondersteunen bij het inrichten en onderhouden van structuren van ontmoeting. We opereren in een zo breed mogelijk veld aan betrokkenen en hebben oog voor alle maatschappelijke gesprekspartners.

.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via socires@socires.nl.