Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe samenlevingsvraagstukken in relatie tot politiek, economie, cultuur en ecologie. Wij menen dat de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben niet door één partij op te lossen zijn. Socires ontwikkelt daarom dialoog- en samenwerkingsvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Daarnaast doen we (wetenschappelijk) onderzoek; ontwikkelen maatschappelijke analyses; organiseren publieksbijeenkomsten; en verzorgen publicaties, artikelen en andere media. We hebben bij onze werkzaamheden oog voor een zo breed mogelijk veld aan maatschappelijke gesprekspartners.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via socires@socires.nl.