Socires (Societas et Responsibilitas) is een onafhankelijke denktank met als missie: bezinning op cultuur en samenleving. De inzet van Socires’ denken is het versterken van een samenleving waarin mensen, hun relaties en de leefomgeving (ecologie, bestuur en instituties) kunnen bloeien. In het bijzonder houdt Socires zich bezig met de studie naar het functioneren van de systemen van het menselijk samenleven (wetenschap, politiek, maatschappelijk middenveld, bestuur en economie) en hun invloed op cultuur en maatschappij. Socires gelooft dat een balans tussen mensen, relaties, leefomgevingen en systemen noodzakelijk is voor een goed functionerende maatschappij.

Socires’ zet haar denken in voor een maatschappelijke dialoog tussen o.a. beleidsmakers, academici, ondernemers en politici. In deze dialoog tracht Socires actuele wetenschappelijke inzichten te confronteren met urgente systeemvragen en fundamentele kennis van cultuur en maatschappij. Bovendien tracht Socires algemene sociale en culturele motieven, zoals onderling vertrouwen, solidariteit, waardigheid, verantwoordelijkheid en levensovertuiging, te (her)introduceren bij partijen die voor elkaar geen natuurlijke gesprekspartners (meer) zijn.

Socires staat als kennisinstituut in de christelijke-sociale en continentale denktraditie. Zij haalt inspiratie uit oude en nieuwe intellectuele bronnen, van het Rijnlands denken tot Laudato Si’ & Fratelli Tutti, en van de Europese (politieke) filosofie tot actuele maatschappelijke studies. In haar programma’s werkt Socires samen met organisaties en personen uit Nederland en buitenland, die haar nabij staan in denken en doen. In al haar uitingen (publicaties en bijeenkomsten) heeft Socires oog voor een zo groot mogelijk veld van maatschappelijke gesprekspartners.