Peter Broeders nieuwe bestuurder Socires

De Raad van Toezicht van Socires heeft Peter Broeders benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Socires. »verder

Jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 is beschikbaar. Deze bevat tevens een overzicht van de activiteiten van Socires in 2017.

Team Up 2018

 The conference was a great succes with about 400 participants. Videos and texts will become available over the coming days. Keep an eye on the website: www.foodfirst.eu/201806.

Lubbers en de Katholieke Sociale Leer

Lees de [> inleiding door Jos van Gennip op het symposium “Lubbers’ duurzame nalatenschap” op 22 mei 2018

Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes: »verder

Projecten

Socires organiseert en werkt mee aan projecten die een mooiere en humanere samenleving bevorderen. Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken »verder

Publicaties

De kracht van verbondenheid

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het CSC-jubileumcongres 2016 »verder

Information in English

Socires believes that a good society in which people can flourish is based on these principles that are derived from Christian social thinking: »more