Socires

Socires gelooft dat een goede samenleving waarin mensen kunnen floreren, gebaseerd is op de volgende, aan het christelijk sociaal denken ontleende, basisprincipes: … »verder

Finance and the Common Good

Ons programma over de aard van het financiële systeem en de maatschappelijke bestemming hiervan. In samenwerking met Sustainable Finance Lab. ... » www.fincomgood.eu

foodFIRST

Ons foodFIRST programma gaat over het voedselvraagstuk als onderdeel van de politieke agenda. ... » www.foodfirst.eu

Projecten

Socires organiseert en werkt mee aan projecten die een mooiere en humanere samenleving bevorderen. Socires wil de verbanden waarin mensen met elkaar samenwerken versterken … »verder

Publicaties

De kracht van verbondenheid

Visiedocument De kracht van verbondenheid, opgesteld ten behoeve van het CSC-jubileumcongres 2016 … »verder

Information in English

Socires believes that a good society in which people can flourish is based on these principles that are derived from Christian social thinking: … »more