Aanscherping van Laudato Si’ gepubliceerd: Laudate Deum

Anderhalve maand voor de start van de volgende mondiale klimaatconferentie, COP 28 in Dubai, heeft Paus Franciscus de langverwachte opvolger van “klimaatencycliek” Laudato Si’ gepubliceerd. Hierin roept hij in scherpe bewoording op tot snel en ingrijpend klimaatbeleid.

Op de gedenkdag van zijn naamgenoot Sint Franciscus van Assisi constateert de Paus dat er sinds 2015 – het verschijnen van Laudato Si’ en het sluiten van het klimaatakkoord in Parijs – onvoldoende is gebeurd. Het klimaat verandert steeds sneller, biodiversiteit verdwijnt en de armsten ter wereld lijden het meest onder deze processen. Dit is verwijtbaar, onverantwoordelijk en kortzichtig, vindt de Paus: “What is the point of preserving a power that will be remembered for its inabality to intervene?” (Laudate Deum, §60).

Hij roept op tot het snel en drastisch terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, bindende en controleerbare afspraken over energietransitie, solidariteit onder naties en personen en een diepe persoonlijke verandering in onze levensvisie en consumptiecultuur. Hij zegt: “every little bit helps, and avoiding an increase of a tenth of a degree in the global temperature would already suffice to alleviate some suffering for many people. Yet what is important is something less quantitative: the need to realize that there are no lasting changes without cultural changes, without a maturing of lifestyles and convictions within societies, and there are no cultural changes without personal changes (Laudate Deum, §70).

Socires is ervan overtuigd dat dit denken relevant is voor iedereen. Sinds 2021 ontwikkelt Socires daarom binnen het programma Laudato Si’/Integrale Ecologie verschillende initiatieven om mensen in Nederland kennis te laten maken met integrale ecologie. De ecologische crisis is ook een sociale en persoonlijke crisis, en hangt samen met onze manier van produceren, consumeren, samenleven en denken over onszelf en de wereld. Laudate Deum onderschrijft de noodzaak van snelle en structurele verandering in onze manier van leven en onze verhouding tot elkaar.

Laudate Deum lezen? Klik hier: hier.

Meer weten over het Socires-programma Laudato Si’? Klik hier.