Welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving waarin we leven ecologisch én sociaal rechtvaardiger wordt? In de kern zijn dit de vragen waar het programma Laudato Si' / Integrale Ecologie om draait.

Integrale ecologie gaat uit van de gedachte dat ecologische en sociale systemen hand in hand gaan. Klimaat, milieu, economie, samenleving en kwaliteit van leven: alles beïnvloedt elkaar en houdt met elkaar verband, ook intergenerationeel. Paus Franciscus schreef in 2015 een krachtig document – de encycliek Laudato Si' [PDF] – met daarin een diepgaande cultuurkritische analyse van de fundamentele ecologische én sociale problemen waarmee vandaag de dag de samenleving worden geconfronteerd. Onze technocratische mentaliteit, de drang tot economische groei en hyperglobalisering, individualisering, populisme en politiek kortetermijndenken – het zijn allemaal factoren die ertoe hebben geleid dat we steeds slechter voor de aarde en voor elkaar zijn gaan zorgen. Paus Franciscus pleit voor een 'mondiale ecologische bekering' van individu en samenleving gebaseerd op het idee van integrale ecologie. In plaats van weer te vervallen in technocratische oplossingen roept hij op met elkaar in debat te gaan en verantwoordelijkheid te nemen om zo wereldwijd een fundamentele verandering in gedrag, levensstijl, denken en ethiek op gang te brengen, voor de maatschappij als geheel, voor de instituties daarbinnen en voor elk individu afzonderlijk.

Socires is ervan overtuigd dat integrale ecologie relevant is voor iedereen, van elke leeftijd, in alle lagen van de samenleving, of je nu gelovig bent of niet. Daarom zijn we in 2022 gestart met het programma Laudato Si' / Integrale Ecologie. Dit programma omvat initiatieven om mensen te betrekken bij integrale ecologie, in de hoop de nodige veranderingen in denken en doen op gang te brengen die bijdragen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardiger wereld. Tegelijkertijd worden nog steeds nieuwe activiteiten binnen het programma ontwikkeld.


In de activiteiten binnen dit programma komen afwisselend de volgende kernbegrippen terug:

 • Eco-praxis: aanzetten tot praktisch handelen op basis van integrale ecologie.
 • Eco-advocacy: uitdragen van wat integrale ecologie inhoudt en kan betekenen.
 • Eco-spiritualiteit: doorvoelen en doorleven van wat integrale ecologie persoonlijk kan betekenen.
 • Eco-reflectie: kritisch reflecteren op onze huidige manier van denken en systemen en hoe zich dat verhoudt tot integrale ecologie.

Programmalijnen

Het programma kent nu de volgende programmalijnen met daarbinnen diverse projecten voor verschillende doelgroepen:

1. Opleiding, leiderschap en persoonlijke inspiratie:

 • Leergang Integrale Ecologie voor Young Professionals
 • Onderwijsprogramma Klimaat & Jongeren
 • Oprichting para-universitair Laudato Si’-Instituut in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, inclusief aanstelling bijzonder hoogleraar Integrale Ecologie en een wetenschappelijk onderzoeker Integrale Ecologie in Nederlandse context.

2. Transformatieve dialoog; sleutelfiguren in gesprek:

 • Bernse dialogen: reflectiegesprekken en dialogen rondom de verzoening tussen landbouw, natuur en klimaat en rondetafelgesprekken over het duurzaam gebruik van kerkelijke gronden
 • Het Legaat van Lubbers
 • In ontwikkeling: een Nationale Dialoog (werktitel)

3. Samenwerking met de Nederlandse en Europese Laudato Si’ allianties

 • Diverse activiteiten met verschillende partnerorganisaties ter bevordering van integrale ecologie in binnen- en buitenland.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het programma Laudato Si’/ Integrale Ecologie of over integrale ecologie in het algemeen, neem dan contact op met een van onze medewerkers:

Heeft u een vraag over Socires of wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, stuur dan een mail naar socires@socires.nl.