Het programma Zorg voor de Schepping is geïnspireerd op de encyclieken Laudato Si’ (2015) en Fratelli Tutti (2020). Socires deelt de centrale boodschap en zorg in deze studiedocumenten: van de noodzaak van een persoonlijke, maatschappelijke en politieke ommekeer. Die ommekeer is naar Socires’ inzien te beginnen bij het vernieuwen van een spirituele en persoonlijke betrokkenheid op de schepping, een algemene inzet voor integrale ecologie en een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Socires wil aan deze vernieuwing primair bijdragen door te assisteren bij bestaande initiatieven en instellingen die zich met de boodschap van de encyclieken bezighouden en secundair door het organiseren van eigen activiteiten. Daarbij is er speciale aandacht voor een jongere generatie, voor de academische wereld, economische actoren en de politiek.

Het is het doel van het programma Zorg voor de Schepping om gelijkgezinden en mensen die openstaan voor dit gedachtegoed bijeen te brengen, en dit denken te verbinden met maatschappelijke, economische, wetenschappelijke en politieke kringen. Daarnaast wil Socires de zichtbaarheid en verstaanbaarheid van deze benadering in het publieke debat (helpen) bevorderen. Socires legt de aandacht op de zorg voor onze samenleving, voor elkaar en voor de duurzaamheid van onze omgeving in het licht van onze schepping.

Na een eerste aanzet in 2021 is het programma in 2022 volop van start gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josine Westerbeek Huitink () of Annemarie Wehmeyer ().