De manier waarop we voedsel produceren, verwerken, consumeren en verspillen heeft gevolgen voor de voedselzekerheid, de volksgezondheid, het milieu, de economie en sociale gelijkheid. Gelet op de snelgroeiende wereldbevolking die de draagkracht van onze planeet dreigt te overstijgen en de toename van zowel overgewicht als honger en ondervoeding, is gebleken dat ons huidige voedselsysteem niet toekomstbestendig is. Om bij te dragen aan een effectieve transitie naar een duurzaam voedselsysteem is meer dan ooit strategische samenwerking tussen alle Dutch Diamond actoren (overheid, bedrijven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen) benodigd. Als de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld en leider op het gebied van landbouwinnovatie, bevindt Nederland zich in een unieke positie om de transitie naar een rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem te ondersteunen.

In 2011 is foodFIRST opgericht om aan die missie te voldoen en biedt foodFIRST een onafhankelijk platform aan waar nieuwe beleidsbenaderingen ontstaan die kunnen worden ingezet door Nederlandse beleids- en ontwikkelingsactoren. De coalitie van foodFIRST weerspiegelt de Dutch Diamond actoren en bestaat onder andere uit het Ministerie van Landbouw, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands Food Partnership, Wageningen University and Research, ECDPM, Rabobank, Cordaid/ICCO en Agriterra.

In de loop der jaren heeft foodFIRST de reputatie opgebouwd als een effectieve organisator voor het bijeenbrengen van een breed scala aan actoren die zich vanuit hun missie en expertise toegewijd voelen om gezamenlijk te werken aan het uitbannen van armoede, honger en ondervoeding in de wereld. Door dialogen te faciliteren en expertise te verbinden, willen we onze partners inspireren om out-of-the-box te denken en kansen te grijpen om innovatieve en schaalbare oplossingen te bedenken gericht op het bereiken van SDG 1: uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede en SDG 2: honger beëindigen, bereiken van voedselzekerheid en duurzame landbouw. FoodFIRST focust zich met name richten op het stimuleren van ‘agripreneurship’ en de professionalisering van Afrikaanse kleine boeren en kleine tot middelgrote agrobedrijven.

FoodFIRST’s kracht is om voor verscheidene partijen altijd een neutraal platform te bieden voor samenkomst ter bevordering van:

1. Een vrije gedachtewisseling en out-of-the-box denken met het oog op het vinden van innovatieve oplossingen voor transformatieve uitdagingen in de voedselketen;
2. Een actiegerichte agenda die aansluit bij de internationale prioriteiten en voortbouwt op de kracht en deskundigheid van de betrokken Nederlandse partijen;
3. De samenwerking tussen partijen om gezamenlijk aan (onconventionele) oplossingen te werken en daarvan te leren.

Meer informatie of vragen over dit programma? Bezoek de programma-website: www.foodfirst.eu

Of neem contact op via foodfirst@socires.nl.