Raad van Toezicht

 • Drs. W.P.H.J. (René) Peters (voorzitter)
 • Mr. F.A.M. (Frank) van den Heuvel (vice-voorzitter)
 • Dr. J.M. (Annemarie) Hinten-Nooijen
 • Dr. mr. J. (Janny) Bakker-Klein

Bestuur

 • Drs. K. (Kees) Buitendijk (directeur-bestuurder, programmaleider Finance and the Common Good en interim-programmaleider Rijnlands Denken & Doen) ()

Staf

 • Drs. C.L.J.M. (Cor) van Beuningen MPA (senior adviseur) ()
 • P.D. (Paul) Bosman, MA (programmamedewerker Democratie, Rechtsstaat en Samenleving) ()
 • Mr. J.J.A.M. (Jos) van Gennip (bijzonder adviseur) ()
 • W. (Ward) Huetink, MA (programmaleider Structuren van Zingeving) ()
 • D.Y.I. (Dooitze) de Jong, MA (programmamedewerker Finance and the Common Good) ()
 • E.B. (Ellen) Klaver, MA/MSc (programmamedewerker Integrale Ecologie en Structuren van Zingeving) ()
 • B.V.T. (Bart) Malaba, MSc (programmamedewerker foodFIRST) ()
 • Drs. A.E.C. (Annemarie) Wehmeyer, (programmamedewerker Laudato Si' / Integrale Ecologie) ()
 • Drs. E. (Ewald) Wermuth (programmaleider foodFIRST) ()
 • Ir. J.M.J.C. (Josine) Westerbeek-Huitink (programmaleider Laudato Si' / Integrale Ecologie) ()
 • W. (Wilma) Bakker (secretariaat) ()