Annemarie Hinten in dialoog met Young Professionals

6 oktober 2022 – Op maandag 3 oktober gingen deelnemers van het Young Professional Programma van Socires en Stichting Thomas More in gesprek met dr. Annemarie Hinten. In klein gezelschap nam de directeur van de Radboud Honours Academy ruim de tijd om te vertellen over haar loopbaan, haar visie op leiderschap, haar levensovertuiging en de aard van identiteit in organisaties, en meer.

Bijzonder interessant was de manier waarop Annemarie Hinten sprak over haar taak invulling te geven aan het identiteitsvraagstuk waar de Radboud Universiteit zich mee ziet geconfronteerd, nadat de bisschoppenconferentie haar bijna twee jaar geleden het predicaat ‘katholiek’ ontnam. In het licht van het eeuwfeest van de universiteit in 2023 voert Annemarie namens het College van Bestuur een universiteitsbrede dialoog over de huidige en toekomstige betekenis van de identiteit van het instituut. Een delicate taak, waar politieke gevoeligheden, traditie en levensbeschouwing soms op gespannen voet staan. De manier waarop zij hiermee omgaat is nauw verbonden met haar eigen maatschappijvisie en identiteit, die ook bleek uit de interesse naar de ervaringen van de young professionals zelf.

Het gesprek met Annemarie Hinten was de laatste in deze cyclus van het Young Professional Programma. Wim van de Donk, rector magnificus van de Tilburg University en Jan Peter Balkenende, voormalig minister-president van Nederland, gingen haar voor. Op 21 oktober wordt deze cyclus afgesloten in de Mariënkroon te Nieuwkuijk, waar tegelijk de aftrap van de nieuwe cyclus plaatsvindt.

Aanmelden voor de nieuwe cyclus kan door een mail te sturen naar info@thomasmore.nl

Voor meer informatie over het Young Professional Programma, zie: https://www.thomasmore.nl/net-afgestudeerden/young-professionals-programma/