Teruglezen: Symposium Ecologisch Burgerschap (De nalatenschap van Ruud Lubbers)

Op 13 mei 2024 vond het symposium 'Ecologisch Burgerschap' plaats als onderdeel van de tweejaarlijkse reeks ‘De Nalatenschap van Ruud Lubbers’, waarmee sinds het overlijden van de Nederlandse oud-premier bijzondere aandacht wordt besteed aan zijn nalatenschap. Het symposium in Den Haag ging over de sociaal-culturele dimensie van de duurzaamheidstransitie, waarbij kwesties over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en de vraag naar ‘het goede samenleven’ centraal stonden.

Het referaat en co-referaat werden gehouden door Henri Bontenbal (CDA) en Jeroen Klumper (Tata Steel). Jan Schinkelshoek verzorgde een gesproken column. Afsluitend vond een panelgesprek plaats met Alex Datema (Rabobank), Kathleen Ferrier (UNESCO) en Marije Klomp (Radboud Universiteit). Moderator was Jan Peter Balkenende en het symposium werd afgesloten door Josine Westerbeek-Huitink

Lees onderaan deze pagina de verschillende bijdragen terug. De videoregistratie volgt.


Achtergrond

Zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s – de duurzaamheidstransitie krijgt in onze samenleving zichtbaar vorm. De vraag is niet meer óf we onze samenleving anders willen inrichten, maar hóe we dat het beste kunnen doen, gedragen door burgers. Want het klimaatvraagstuk is niet alleen een technologische of economische kwestie, het is vooral een sociaal vraagstuk.

De ecologische transitie confronteert onze samenleving met kwesties over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en de vraag naar ‘het goede samenleven’. Paus Franciscus pleitte daarom in zijn encycliek Laudato Si’ voor ‘ecologisch burgerschap’ om het ecologisch evenwicht te herstellen: het evenwicht tussen mens en natuur, tussen samenleving en ecologie en tussen innerlijkheid en cultuur.

Hoe kunnen we dit ecologisch burgerschap stimuleren? Wat vraagt dit van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek? En wat betekent dit voor de manier van sturen van het openbaar bestuur? Daarover ging het tijdens het zogeheten Lubbers-symposium.

Lubbers en Ecologisch Burgerschap

Voor Lubbers speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Tijdens zijn politieke loopbaan was hij vooruitstrevend op het gebied van duurzame ontwikkeling: relatief vroeg besteedde hij aandacht aan de mogelijkheden van duurzame energie en de vraag naar economische groei binnen planetaire, ecologische grenzen. Ook had Lubbers een leiderschapsrol in de totstandkoming van het Earth Charter, een mondiale beweging die pleitte voor aandacht voor de (onderling verbonden) vraagstukken over mensenrechten, gelijkwaardigheid, vrede en ecologische integriteit.

Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via socires@socires.nl.

Referaat Henri Bontenbal

Gesproken Column Jan Schinkelshoek