Ewald Wermuth nieuwe directeur-bestuurder Socires

De Raad van Toezicht van Socires heeft Ewald Wermuth per 1-1-2021 benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Socires. De benoeming volgt op een periode van ruim een jaar waarin Ewald Wermuth als waarnemend bestuurder de leiding over de stichting had. Als directeur-bestuurder volgt Ewald Wermuth Peter Broeders op, die heden directeur van Kerk in Actie is.

Hij zal deze positie vervullen naast zijn voorzitterschap van de foodFIRST coalitie en zijn SER-voorzitterschap van het internationaal MVO-convenant voor de voedingsmiddelensector.

Ewald Wermuth was eerder directeur van de denktank ECDPM en directeur International Public Affairs bij IDH The Sustainable Trade Initiative. Daarvoor vervulde hij diverse beleids- en directiefuncties bij de Rijksoverheid, zoals bij het Kabinet Minister-President, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van 2002 tot 2012 werkte hij voor Nederland op de ambassade in Londen en was hij ambassadeur in Rome waar hij de functie vervulde van permanent vertegenwoordiger bij de VN-organisaties voor Voedsel en Landbouw (FAO, WFP en IFAD).

Zijn langdurige politieke en maatschappelijke engagement blijkt o.a. uit zijn eerdere inzet als lid van het CDA Partijbestuur, voorzitter CDA Kamerkring Amsterdam, voorzitter Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, bestuurslid prof. Steenkampfonds en lid bestuur Centrum voor Publiek en Politiek. Daarnaast was hij internationaal verkiezingswaarnemer voor het National Democratic Institute en de Konrad Adenauer Stiftung en is hij Worldconnector.