foodFIRST Vijverbergsessie: bespreking EU-Afrika relaties met de President van Ghana

How to Build a Sustainable Strategic Partnership – EU-Africa Relations in the Spotlight – 11 maart 2021

Socires/foodFIRST organiseerde in samenwerking met de Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) op donderdag 11 maart 2021 een Webinar om de betrekkingen van de EU met Afrika en de toekomst van het partnerschap te bespreken met de President van Ghana, Nana Akufo-Addo, als keynote spreker. Nauwe betrekkingen tussen de EU en Afrikaanse Staten zijn van het grootste belang voor beide continenten en waren niet toevallig een van de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap van de Raad eind 2020. Ook al moest een geplande EU-AU-top worden uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie, Angela Merkel en veel van haar EU-collega’s verklaarden dat samenwerking van cruciaal belang is op verschillende gebieden, van migratie tot klimaatverandering tot duurzame economische groei en welvaart. Ook de inwerkingtreding van de African Continental Free Trade Area (AfCFTA) zal strategische kansen creëren voor Afrikaanse en Europese actoren om elkaar op gelijke voet te ontmoeten. Om een partnerschap op oog-in-oog niveau te bereiken en de uitdagingen aan te gaan die aan beide zijden van de Middellandse Zee even belangrijk blijven, moet het perspectief van de Afrikaanse staten of de Afrikaanse Unie als geheel worden meegenomen in de dialogen om te komen tot een duurzame strategische samenwerking. Deze conferentie was de eerste van vele om te bespreken hoe een gelijkwaardig partnerschap, gedreven door gedeelde belangen tussen de EU en Afrika, kan worden bevorderd en hoe de AfCFTA een op echte wederkerigheid gebaseerde relatie kan katalyseren. De panelleden Michael Gahler, Europarlementariër, Kitty van der Heijden, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, en professor Christine Wieck, lid van de Task Force “Rural Africa”, gaven hun visie op de betrekkingen tussen de EU en Afrika tijdens de paneldiscussie.

U kunt het volledige verslag lezen op de foodFIRST website: http://www.foodfirst.eu/2021/03/11/how-to-build-a-sustainable-strategic-partnership-eu-africa-relations-in-the-spotlight/