Inaugurele Rede Govert Buijs en Symposium

Op 24 mei houdt Govert Buijs zijn inaugurele rede bij het betrekken van de Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De titel van de rede is Waartoe is de economie op aarde? Aanvang 15.15 uur precies, in de aula van de Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105. Meer informatie hier->

Vooraf is er een symposium om 13.15 in het Symphonie Gebouw aan de Zuid As. Informatie en inschrijven via deze link: Werk aan de toekomst.