Janny Bakker-Klein treedt toe tot Raad van Toezicht Socires

Mw. Bakker-Klein wordt lid van de Raad van Toezicht, die verder bestaat uit Pieter van Geel (voorzitter), Frank van den Heuvel (vice-voorzitter) en Annemarie Hinten. Mw. Bakker-Klein is een ervaren bestuurder en academica, Socires is verheugd van haar kennis en ervaring gebruik te mogen maken.

 

Biografie

Janny Bakker-Klein begon haar carrière in het ziekenhuis, eerst als A-verpleegkundige en later als operatieassistent en als klachtenfunctionaris. Zij studeerde Nederlands Recht, Internationaal recht en Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en was daarna werkzaam als programmamanager bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en als directeur van Nierstichting Nederland. Van mei 2006 tot juni 2018 was zij wethouder in de gemeente Huizen, met in portefeuille onder meer financiën en het brede sociale domein. In die periode was zij onder meer ook bestuurslid van de Wethoudersvereniging, lid (later voorzitter) van de commissie Gezondheid en Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van het landelijk partijbestuur van het CDA. Vanaf september 2018 is zij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. In het najaar van 2019 verdedigde zij haar proefschrift over “responsiviteit in het sociaal domein” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.