Kees Buitendijk nieuwe directeur van Socires

Socires heeft een nieuwe directeur. Op 1 januari 2024 nam Kees Buitendijk officieel het stokje over van Ewald Wermuth. Kees is al sinds 2016 bij Socires in dienst en was de afgelopen jaren al betrokken bij programma’s over de financiële sector, ethiek en samenleving; nieuwe toepassingen van het Rijnlands denken; en het vertrouwen en sociaal kapitaal in politiek en maatschappelijke organisaties.

Kees Buitendijk spreekt de inleiding uit voor de rondetafelbijeenkomst over vertrouwen in de democratie (6 november 2023).

 

Kees Buitendijk studeerde bedrijfskunde, bestuurskunde en filosofie. Naast zijn werk bij Socires stelde hij voor Amsterdam University Press met collega Cor van Beuningen het boek Finance and the Common Good (2019) samen. Hij schreef daarnaast stukken voor o.a. de Volkskrant, Christen Democratische Verkenningen (CDV) en Volzin Magazine.

Pieter van Geel, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Socires komt in een andere fase van ontwikkeling. Gelet op zijn achtergrond, opgedane kennis en ervaring en grote betrokkenheid bij alles waarvoor Socires staat, zijn wij ervan overtuigd dat Kees de volgende stap kan gaan zetten, om met een versterkt team mooie activiteiten, publicaties en projecten te organiseren.”

Over Socires
Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. De programma’s richten zich op complexe samenlevingsvraagstukken in relatie tot politiek, bestuur, economie, cultuur en ecologie. Wij menen dat de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben niet door één partij op te lossen zijn. Socires ontwikkelt daarom dialoog- en samenwerkingsvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Daarnaast doen we (wetenschappelijk) onderzoek; ontwikkelen we maatschappelijke analyses; organiseren we publieksbijeenkomsten; en verzorgen we publicaties, artikelen en andere media. We hebben bij onze werkzaamheden oog voor een zo breed mogelijk veld aan maatschappelijke gesprekspartners.

Wilt u kennismaken met Kees Buitendijk of heeft u een suggestie voor een interessant programma of verdere samenwerking? Neem contact op: k.buitendijk@socires.nl