Kees Buitendijk volgt Ewald Wermuth op als directeur-bestuurder Socires

31–10–2023 Per 1 januari 2024 draagt directeur-bestuurder Ewald Wermuth het stokje over aan Kees Buitendijk (31). Pieter van Geel, de Voorzitter van de Raad van Toezicht, licht de bestuurlijke verandering toe:

“Socires komt in een andere fase van ontwikkeling na een periode van stevige uitdagingen, met name een aantal jaren geleden. Er kan (weer) vooruit worden gekeken en er is duidelijk perspectief. Ewald Wermuth draagt om die reden in goed overleg met de Raad van Toezicht per 1 januari 2024 de bestuurdersfunctie over aan Kees Buitendijk. De Raad van Toezicht is Ewald zeer erkentelijk voor de rol die hij de afgelopen jaren heeft gespeeld om Socires weer in stabiel vaarwater te krijgen. Wij stellen het eveneens op prijs dat hij samen met Kees zal zorgdragen voor een goede transitie naar de nieuwe periode.” Ewald blijft coördinator van het Socires-programma FoodFirst.

 De Raad van Toezicht heeft veel vertrouwen in Buitendijk als nieuwe directeur, zegt Van Geel: “Gelet op zijn achtergrond, opgedane kennis en ervaring en grote betrokkenheid bij alles waarvoor Socires staat, zijn wij ervan overtuigd dat Kees de volgende stap kan gaan zetten, om mooie activiteiten, publicaties en projecten te organiseren.”

Kees Buitendijk studeerde bedrijfskunde, bestuurskunde en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij Socires was hij verantwoordelijk voor diverse programma’s over waarde(n)vol beleid en bestuur van publieke en private instituties. Zo schreef hij onder meer adviezen voor VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Nederlandse bedrijfsleven en bankwezen. Kees cöordineert bij Socires nu programma’s over de betekenis van de financialisering van de economie, over Rijnlands Denken en over het herstel van vertrouwen in (de instituties van) de democratische rechtsstaat. Naast zijn werk bij Socires neemt hij plaats in de raad van advies van De Nieuwe Poort: Centrum voor Bezinning en Inspiratie aan de Zuidas.