Laudato Si’-Instituut voor Integrale Ecologie geopend

Vrijdag 1 december jl. was een bijzondere dag voor Socires: de opening vond plaats van het para-universitair Laudato Si’-Instituut voor Integrale Ecologie tijdens een feestelijke bijeenkomst op de universiteitscampus in Nijmegen. Dit instituut is opgericht op initiatief van Socires en de Radboud Universiteit. Meer dan 150 betrokkenen en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland waren bijeengekomen in de Aula van de Radboud Universiteit om de opening bij te wonen.

De bijeenkomst werd ingeleid met een meditatief moment van Mgr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch dat hij eindigde met het Zonnelied van St. Franciscus. De encycliek Laudato Si' is vernoemd naar de openingswoorden van deze lofzang op de Schepping. Jos van Gennip, oprichter van Socires en één van de initiatiefnemers van het Laudato Si’-Instituut, hield een persoonlijk en indringend verhaal over het belang van integrale ecologie en ecologische bekering. De rector magnificus van de Radboud Universiteit José Sanders onderstreepte onder meer het belang van het interdisciplinaire karakter van het instituut. Gerard Kuperus, wetenschappelijk onderzoeker bij het Laudato Si’-Instituut, sprak over integrale ecologie in de Nederlandse context. De opening van het instituut werd bekrachtigd met het doorknippen van een lint door de voorzitter van het bestuur van het Laudato Si’-Instituut, Johan De Tavernier, em. prof. dr. theologische ethiek aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Het Laudato Si’-Instituut gaat vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief academisch onderzoek doen naar duurzaamheid. Daarbij is niet alleen aandacht voor chemische en biologische aspecten, maar ook voor de politieke, economische, filosofische en spirituele dimensie van de ecologische crisis. Het gedachtegoed van integrale ecologie is gebaseerd op de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus uit 2015, waaraan het instituut ook haar naam ontleent. Het LS-Instituut is ingebed in de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Een bijzonder hoogleraar Integrale Ecologie wordt binnenkort benoemd. Ook zal het instituut promovendi aan zich verbinden.

Meer informatie:

Lees meer in het opiniestuk in de Volkskrant van 1 december 2023: Maak eens een boswandeling om het begrip integrale ecologie tot je te laten doordringen.

Hieronder nog meer foto's van de feestelijke opening.