Radboud Universiteit zoekt wetenschappelijk onderzoeker Laudato Si’ Instituut

11 mei 2023 – De Radboud Universiteit Nijmegen heeft een vacature opengesteld voor een wetenschappelijk onderzoeker aan het nieuwe opgerichte Laudato Si’ Instituut. Dit instituut, dat zich richt op de academische ontwikkeling en praktische toepassing van integrale ecologie, is een initiatief van Socires en de RU gezamenlijk.

Als wetenschappelijk onderzoeker Integrale Ecologie draag je bij aan het debat rond duurzaamheidsvraagstukken en de daarmee samenhangende sociaal-economische kwesties. Je werkt nauw samen met de aanstaand bijzonder hoogleraar Laudato Si’ en verricht onafhankelijk, discipline-overstijgend onderzoek aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de RU.

De in 2015 gepubliceerde encycliek Laudato Si’ vormt een bijzondere bijdrage aan het denken over ecologische en sociale problemen van vandaag. In deze rondzendbrief uit Paus Franciscus zijn zorgen om klimaatverandering, de moderne wijze van produceren en consumeren en het lijden dat dat toebrengt aan grote groepen mensen en ander leven over de hele wereld. Hij roept iedereen van goede wil op om mee te doen in de verandering van deze leef- en denkwijze, die niet alleen een politieke, maatschappelijke of economische opgave is, maar tegelijkertijd ook een persoonlijke en spirituele verandering vereist. Door op dit thema een onderzoeker aan te stellen, bestendigt de Radboud Universiteit haar katholieke wortels, in hetzelfde jaar dat de universiteit 100 jaar bestaat.

Meer informatie over de vacature vind je hier.