Vacature:
Voorzitter Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Door periodiek aftreden van haar huidige voorzitter zoekt Socires met ingang van de zomer van 2024 naar een nieuwe voorzitter van haar Raad van Toezicht.

Over Socires
Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe samenlevingsvraagstukken in relatie tot politiek, economie, cultuur en ecologie. Wij menen dat de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben niet door één partij op te lossen zijn. Socires ontwikkelt daarom dialoog- en samenwerkingsvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Daarnaast doen we (wetenschappelijk) onderzoek; ontwikkelen maatschappelijke analyses; organiseren publieksbijeenkomsten; en verzorgen publicaties, artikelen en andere media. We hebben bij onze werkzaamheden oog voor een zo breed mogelijk veld aan maatschappelijke gesprekspartners.

Profiel van de beoogd voorzitter:
– Actieve bestuurder (m/v) en ervaren voorzitter die oog heeft voor/belang hecht aan een onafhankelijke kennisorganisatie/denktank in het maatschappelijk middenveld;
– Met netwerk in politieke, bestuurlijke en/of private sector. Bij voorkeur ook netwerk in het Nederlandse wetenschappelijke wereld en/of bekend in veld van levensbeschouwelijke organisaties/kerken;
– Heeft affiniteit met de thema’s die Socires agendeert (complexe samenlevingsvraagstukken in relatie tot publieke instituties, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, ecologie);
– Heeft enige kennis van de formele vereisten die behoren bij het goed functioneren van een stichting;
– Onderschrijft statuten, doel, missie en beleid van Socires (te vinden op de website);

Functie heeft betrekking op:
– Drie tot vijf keer per jaar leiding geven aan vergadering RvT (locatie Randstad) (voorbereiding: 2-4 uur per vergadering);
– Bereikbaar en beschikbaar voor intern overleg met andere leden RvT en directeur-bestuurder (e-mail en telefonisch);
– Enkele malen per jaar (in overleg) beschikbaar voor vertegenwoordiging Socires (naar netwerk);
– Twee tot drie keer per jaar gastheer op bijeenkomsten Socires (stafbijeenkomsten, lezingen, symposia, vriendenbijeenkomsten)

De functie van voorzitter van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. Onkosten (inclusief reiskosten) gemaakt bij uitvoering van de functie kunnen worden gedeclareerd.


Geïnteresseerden kunnen zich tot 10 mei 2024 melden bij de selectiecommissie:

Dr. mr. Janny Bakker-Klein
E-mail: j.bakker@movisie.nl
Tel.: 06-51510134

en/of

Dr. Annemarie Hinten-Nooijen
E-mail: a.hinten@ru.nl
Tel.: 06-50010447