Socires en Radboud Universiteit lanceren para-universitair Laudato Si’-instituut

23 november 2022 – Op initiatief van Socires worden met de Radboud Universiteit plannen ontwikkeld om een para-universitair Laudato Si’-instituut op te richten, met daarbinnen een bijzondere leerstoel Laudato Si’. Hiermee wordt beoogd de kennis van Laudato Si’ terzake de ontwikkeling van een integrale ecologie te bevorderen. Dit maakten Socires en de Radboud Universiteit op 18 november gezamenlijk bekend.

Het instituut heeft tot doel de benadering van integrale ecologie, uitgedragen door Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’ uit 2015, te verdiepen en verspreiden. Volgens deze benadering is de klimaatproblematiek niet los te zien van het wereldwijde armoedeprobleem, en is de onderliggende logica die heeft geleid tot deze verdeling van welvaart dezelfde als die de aarde beschadigt en uitput. Het klimaat en het milieu zijn niet alleen een zaak van overheden en technische oplossingen, maar ook van een veranderde levensinstelling en van de inzet van menselijke gemeenschappen en particuliere organisaties. Omdat deze problematiek integraal benaderd moet worden, moet ook de mogelijke oplossing integraal worden gezocht, vanuit een trans disciplinair, dialogaal perspectief. Het op te richten instituut aan de Radboud Universiteit zal hier vanuit de academische hoek invulling aan geven. Terzelfdertijd geeft het instituut op deze wijze mede invulling aan de identiteit van de Radboud Universiteit, die zeker de laatste weken in bijzondere belangstelling staat, ook in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de universiteit in 2023. De oprichting van het instituut, en de beoogde aanstelling van een bijzonder hoogleraar Laudato Si’ wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. de Radboud Universiteit, de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, het Kansfonds, de Stichting tot Bevordering van het Katholiek Bijzonder Onderwijs, en de Stichting Sobriëtas.

De bijzondere samenwerking tussen Socires en de Radboud Universiteit werd aangekondigd op een speciaal Laudato Si’-evenement dat beide partijen in samenwerking met de Laudato Si’ Alliantie Nederland op 18 november organiseerden onder de titel Van Klimaatdepressie naar Duurzame Hoop. Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch verzorgde een lezing over Laudato Si’ en de waarde van hoop bij de bescherming van de aarde, en klimaatactiviste Rozemarijn van ’t Einde vertelde over haar concrete acties overheid en financiële instellingen te bewegen hun beleid te veranderen. Aansluitend vonden er een vijftiental workshops plaats, variërend van de filosofie van duurzaamheid met prof. dr. Frans Wijsen tot duurzaam eten met de Vegan Student Association en de zusters Clarissen van Megen.

Socires zet zich al sinds het verschijnen van de encycliek in 2015 onder leiding van haar medeoprichter mr. Jos van Gennip in om integrale ecologie in Nederland onder de aandacht te brengen. In 2021 kreeg dit met het opstarten van het programma Zorg voor de Schepping/Laudato Si’, en het aantreden van programmaleider ir. Josine Westerbeek-Huitink concreet gestalte in een speciaal programma. Inmiddels ontvouwt Socires binnen dit programma een zevental projecten, waarvan de samenwerking met de Radboud Universiteit er een is.

Voor meer informatie over het programma Zorg voor de Schepping/Laudato Si’ kunt u contact opnemen met Josine Westerbeek-Huitink (j.westerbeek@socires.nl) of programmamedewerker Ward Huetink (w.huetink@socires.nl).