Socires en Radboud Universiteit richten Laudato Si’—Instituut op

12 juni 2023 – De Radboud Universiteit heeft er een nieuw para-universitair instituut bij: het Laudato Si’ Instituut. Dit onderzoekscentrum, ingebed in de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) legt zich toe op academisch onderzoek naar duurzaamheid vanuit een integraal en discipline-overstijgend perspectief. Naast de duidelijke fysische, chemische en biologische aspecten is de ecologische crisis ook een politiek, economisch, filosofisch en spiritueel vraagstuk, het Laudato Si’ Instituut zal deze integrale verwevenheid onderzoeken en zo disciplines verbinden.

Het nieuwe instituut is een initiatief van Socires en wordt actief ondersteund door de Radboud Universiteit. Deze samenwerking werd donderdag 8 juni bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Namens de Radboud Universiteit ondertekenden decaan Heleen Murre-Van den Berg en directeur bedrijfsvoering Annemarie Hinten van de faculteit FTR. Namens Socires zette programmaleider Zorg voor de Schepping/Laudato Si’ Josine Westerbeek-Huitink haar handtekening. Bij aanvang omvat het instituut een bijzonder hoogleraar Laudato Si’, een wetenschappelijk medewerker en een ondersteunend staflid. De personele bezetting wordt later dit jaar bekend.

v.l.n.r: Annemarie Hinten, Heleen Murre-Van den Berg en Josine Westerbeek-Huitink ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen Socires en de Radboud Universiteit. Foto: Maren van der Burght.

Het gedachtegoed van integrale ecologie is gebaseerd op de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus uit 2025, waaraan het instituut ook haar naam ontleent. Het instituut zal de verbinding zoeken met andere duurzaamheidsinitiatieven al aanwezig op de campus, met andere para-universitaire instituten zoals het Titus Brandsma Instituut en het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen en met organisaties met katholieke wortels, zoals het Katholiek Documentatie Centrum en de Studentenkerk. Zo zal het instituut ook een bijzondere bijdrage leveren aan de identiteit van de Radboud Universiteit.