The Struggle for the Soul of Europe

Op 7 april 2022 hield de oprichter en adviseur van Socires mr. Jos van Gennip een inleiding voor de St. Georgs-Orden. Het thema was The struggle for the soul of Europe. Wat is eigenlijk de identiteit van Europa, vraagt hij zich af. Hoe kan de inspiratie van de founding fathers krachtig genoeg blijven om het historisch project van verzoening en vrede ook in komende generaties veilig te stellen en de tegenstand van neonationalisme en eigen belang te onderdrukken? Velen zien Europa niet meer als het christelijk avondland, maar hoe kunnen de dragende waarden van dat Europa van menselijke waardigheid, zorg voor het algemeen welzijn en de democratische vrijheid sterk genoeg blijven dat zij bestand zijn tegen aanvallen en verleidingen van buiten- en van binnenaf?

De St. Georgs-Orden is een eeuwenoude vereniging van geestelijke, economische, maatschappelijke en politieke leiders onder de protectie van het Huis van Habsburg-Lotharingen. Naast vele bekende publieke figuren uit Midden-Europa en Groot-Brittannië is in Nederland ook lid onder andere oud-premier Jan Peter Balkenende.

De rede werd uitgesproken in ‘s-Hertogenbosch.