Terugkijken: Symposium over de toekomst van de Nederlandse banken (6 februari 2024, Amsterdam)

Op 6 februari 2024 vond het symposium over de toekomst van de Nederlandse banken plaats in de Thomaskerk in Amsterdam. Ondanks goede financiële resultaten nu is de toekomst van de Nederlandse banken onzeker. Kijk het evenement terug via YouTube: 

Achtergrond

De Nederlandse samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Banken – als schakels tussen financiële sector, reële economie en samenleving – hebben daarin een belangrijke rol te vervullen. De combinatie van hoge regeldruk (compliance & KYC), nieuwe toetreders (BigTech en FinTech) en hoge verwachtingen vanuit samenleving (kwaliteit van dienstverlening), bedrijfsleven (toegankelijkheid financiering), en politiek en overheid (energietransitie) zet het bedrijfsmodel van de banken onder druk.

De banken kunnen de transitie niet alleen maken. Tegelijkertijd staan ze wel vaak alleen. Vijftien jaar na de grote financiële crisis hebben de banken in Nederland nog altijd weinig vrienden. Daarom willen Socires en Sustainable Finance Lab (SFL) het gesprek tussen de banken en hun stakeholders stimuleren. We nodigden bedrijfsleven, consumenten, maatschappelijke organisaties e.a. uit om mee te denken over de toekomst van het bankbedrijf in Nederland. Hoe geven we cruciale maatschappelijke financiële functies in de toekomst collectief vorm? Welke rol kunnen de banken spelen? En wie of wat staat er nu in de weg van deze bedrijfseconomische gezonde en maatschappelijke relevante toekomst voor de banken? Welke rol kunnen de stakeholders zelf spelen, en wat verwachten we van de politiek en overheid?