Vacature medewerker voor het programma “Zorg voor de Schepping/Laudato Si’” (0,8-1 fte) 

17 mei 2023 – Socires zoekt voor het programma Zorg voor de Schepping/Laudato Si’ een nieuwe medewerker. Dit project is gericht op de ontwikkeling van een duurzame samenleving in brede zin: een integrale ecologie, geïnspireerd op de encycliek Laudato Si’.

Over het programma

In het programma Laudato Si’ organiseert Socires een diverse serie projecten die erop gericht zijn het debat rond duurzaamheid in Nederland te verdiepen en verbreden. Waar het denken en de praktijk nu vooral gericht zijn op hernieuwbare energie, omvat duurzaamheid in brede zin ook een antwoord op het armoedeprobleem, een andere manier van maatschappelijk organiseren, en een andere manier van denken over onszelf en over de natuur. Laudato Si’ stelt de kernvraag naar een florerende integrale ecologie centraal en geeft geen technische of louter politieke oplossing, maar stelt de duurzame omgang met de natuur en elkaar voorop.

Het programma is gericht op de doordenking van deze aanpak en de organisatie van concrete activiteiten. Doordenking vindt plaats in dialoogsessies, conferenties en lezingen, en in interactie met de andere programma’s binnen Socires en met Europese partners. De activiteiten richten zich op jongeren (hoger en middelbaar onderwijs), beleidsverantwoordelijken in maatschappij en bedrijfsleven, politici, kerkelijke en maatschappelijke vertegenwoordigers en wetenschappers.

In deze activiteiten vindt kennisoverdracht, dialoog en bezinning plaats, sterk gericht op de rol die ieder individu heeft binnen de opdracht van de ontwikkeling van een daadwerkelijk duurzame samenleving.

Wat ga je doen?

Je ondersteunt programmaleider Josine Westerbeek-Huitink bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Dit omvat onder meer:

–     Het inhoudelijk ontwikkelen van bestaande en nieuwe programmaonderdelen en projecten;

–    Ontwerp, opzet en uitvoering van activiteiten (inhoudelijk-programmatisch en organisatorisch); zoals het verzorgen van publicaties, de organisatie van seminars en gespreksbijeenkomsten, kleinschalige studiebijeenkomsten, jongerenprogramma’s, gesprekken met hoogwaardigheidsbekleders, evenementen etc.;

–    Het uitbouwen en onderhouden van het netwerk rond het programma en het betrekken van (vertegenwoordigers van) organisaties (maatschappij, kerken, bedrijfsleven, politiek, overheid en wetenschap) bij het programma;

–    Het schrijven van aanvragen tot (aanvullende) financiering van het programma; het scopen van donoren; het schrijven van jaarverslagen en (financiële) verantwoording;

–    Er is tijd beschikbaar om eigen onderzoek te verrichten en/of te promoveren.

Wie wij zoeken

Jij bent een enthousiaste, communicatieve en zelfstandige collega, die beschikt over het volgende:

 • WO-denkniveau, bij voorkeur in de richting van theologie, ecologie, bestuurskunde en/of filosofie, met (aantoonbaar) vakoverstijgende kennis en vaardigheden;
 • Uitstekende beheersing (in lees-, schrijf- en spreekvaardigheid) van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van de Engelse taal. Beheersing van een tweede vreemde taal is een pré;
 • Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk geïnteresseerd, inclusief basiskennis van het maatschappelijke veld;
 • In hoge mate in staat tot het creatief en zelfstandig inrichten én uitvoeren van inhoudelijk verantwoordelijke werkzaamheden, ervaring met programmaontwikkeling;
 • Sociaal vaardig, behendig en zelfredzaam, hands on-mentaliteit, in zowel team- als netwerkverband;
 • (Aantoonbare) ervaring met de organisatie van conferenties en/of seminars.

Wat bieden wij

 • Een inspirerende werkomgeving in het centrum van Den Haag;
 • Werktijden flexibel in te vullen;
 • Een hecht team van bevlogen en ervaren medewerkers, o.a. in bestuur, politiek en wetenschap;
 • De vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf onderdelen van het programma uit te denken en in de praktijk te brengen;
 • Toegang tot een breed cultureel, politiek en academisch netwerk;
 • Ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak: mogelijkheden tot begeleiding en scholing zijn divers en bespreekbaar;
 • De mogelijkheid (die van harte wordt aangemoedigd) om te schrijven en te publiceren in o.a. media en relevante tijdschriften;
 • Er zijn doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

De omvang van de functie is 0,8 tot 1 fte, in overleg.

De salariëring is overeenkomstig de aard en het niveau van de functie variërend tussen de € 3.000 en € 4.000 bruto bij een voltijds dienstverband.

Indiensttreding: z.s.m.

Contract is in eerste instantie voor een jaar, met een optie tot verlenging.

Heb je belangstelling? Stuur dan een motivatiebrief en je cv naar w.bakker@socires.nl voor 15 juni 2023. Informatie over de functie is te verkrijgen bij programmaleider Josine Westerbeek-Huitink, via j.westerbeek@socires.nl.

Over Socires

Socires (Society and Responsibility – samenleving en verantwoordelijkheid) is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken in relatie tot politiek, economie, bestuur, samenleving en ecologie. Veel van de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben zijn niet door één partij (‘de markt’, ‘de overheid’, ‘de wetenschap’) op te lossen. Socires ontwikkelt daarom dialoogvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Anno 2023 ontplooit Socires deze methode in programma’s op het snijvlak van ethiek en de financiële sector; de transitie naar een Rijnlandse economie; de toekomst van de wereldvoedselvoorziening; duurzaamheid en integrale ecologie.