YLF1: Compliance, veiligheid & digital finance

28 november 2023 — Wat is de verantwoordelijkheid van de financiële sector en de young professional bij het tegengaan van fraude en terrorismefinanciering, en witwasbestrijding? Deze en andere vragen kwamen aan bod bij de eerste bijeenkomst van het programma Young Leaders in Finance. Na de inleidingen van de sprekers Jelle van Baardewijk (VU) en Willem Schudel (DNB) gingen zij met elkaar en de deelnemers in gesprek onder leiding van Annemarie Wehmeyer (Socires).

Jelle van Baardewijk trapte als filosoof af met een reflectie over de ethische kant van het verhaal. Hoe voorkom je dat compliance eenvoudigweg het aftikken van lijstjes wordt maar een verantwoordelijkheid? Maar ook, is die verantwoordelijkheid bij banken als poortwachters op de juiste plaats?

Jelle van Baardewijk in gesprek met de young professionals

 

Willem Schudel, afdelingshoofd financiële criminaliteit bij DNB, vervolgde over de rol van DNB als toezichthouder, en de verantwoordelijkheid van financiële instellingen om te voldoen aan de Wwft.1 Het rapport Van herstel naar balans (2022) (PDF) laat zien dat de visie op de rol van financiële sector als poortwachters en de rol van DNB als toezichthouder is herijkt. De crux is een beweging naar een meer risicogebaseerde aanpak van financiële criminaliteit. In de revisie van de Leiddraad Wwft komt deze beweging van denken tot uitdrukking. De revisie ligt ter consultatie bij DNB en t/m 30 november 2023 kon erop gereageerd worden (DNB).

Willem Schudel in gesprek met de young professionals

 


De lezing van Jelle van Baardewijk is in samenwerking met De Nieuwe Wereld gepubliceerd:


Eindnoten

1 Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarin staat de poortwachtersrol van financiële instellingen beschreven aan de hand waarvan DNB en AFM toezicht houden.


Young Leaders in Finance is een young professionals programma georganiseerd in samenwerking met Sustainable Finance Lab. Lees meer over het programma op socires.nl/ylf.