Young Professionals in gesprek met Jan Peter Balkenende

Voormalig minister-president Jan Peter Balkenende is op 2 september in gesprek gegaan met een groep deelnemers van het young professionals programma van Socires en Stichting Thomas More. De hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam had twee uur vrijgemaakt om in een kleinschalige bijeenkomst zijn ervaring te delen.

Jan Peter Balkende en Ward Huetink (Socires) met deelnemers van het programma.

In een bijzonder openhartige ontmoeting vertelde professor Balkenende over de ontwikkeling van zijn maatschappelijke en academische carrière, en de rol die zijn christelijke achtergrond hierin heeft gespeeld. Hij sprak over zijn jeugd, zijn keuze voor de studies geschiedenis en rechten aan de VU, het begin van zijn maatschappelijke carrière in de gemeenteraad van Amstelveen en zijn werk bij het wetenschappelijk bureau van het toen net opgerichte CDA. Na zijn promotie in 1992 en een eerste bijzonder hoogleraarschap Christelijk Sociaal Denken (VU) werd hij in 1998 kamerlid, en in 2002 minister-president van Nederland. Na de verkiezingen van 2010 verliet hij de Nederlandse politiek, om het hoogleraarschap te hernemen en partner te worden bij Ernst&Young.

Ook na zijn politieke carrière is Balkenende maatschappelijk betrokken gebleven. Zo speelt hij een grote rol in de ontwikkeling van de agenda omtrent duurzame groei in zijn rol als pleitbezorger van de Sustainable Development Goals. Daarnaast werkt hij aan een rapport over de toekomst van de Europese markteconomie. Een kernwoord in zijn leven is verantwoordelijkheid; de opdracht van elk mens is naastenliefde, en dat heeft te maken met de manier waarop we de samenleving inrichten. Zo is de christelijke inspiratie doorslaggevend in de keuzes die hij maakt, zowel bestuurlijk als persoonlijk. Hij reflecteerde op verzoek van de jongeren op zijn premierschap en de problemen waarmee Nederland tegenwoordig kampt, en benadrukte het belang van hoop en vertrouwen.

Het gesprek met Balkenende was het tweede in de reeks. In juli sprak de groep met prof. dr. Wim van de Donk, rector-magnificus van de Tilburg University en voormalig Commissaris van de Koning. In oktober volgt een gesprek met Annemarie Hinten, waarna deze cyclus besluit met een bijeenkomst op 21 oktober. Meer informatie over het young professionals programma vindt u hier: https://www.thomasmore.nl/young-professionals/.