Naar aanleiding van overlijden Drs. Piet Bukman

Op 15 maart 2022 is overleden drs. Piet Bukman. Hij was buitengewoon geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het foodFIRST-programma en zag het grote belang in van een voortgaande dialoog in onze samenleving over het belang van het zelfvoorzienend voedingsvermogen van de landen op het zuidelijk halfrond. In zijn beleid als Minister voor Ontwikkelingssamenwerking stimuleerde hij zeer, tegen de trend van de tijd in, het zogenaamde plattelands-ontwikkelingsprogramma (PL) en gaf het vleugels. Als Minister van Landbouw stimuleerde hij de betrokkenheid van zijn Departement met de internationale voedselvoorziening. Met name bevorderde hij ook de samenwerking binnen de EU op dit dossier op een moment dat daarvan zeker op bilateraal nivau nog nauwelijks sprake was.

Na zijn ministerschap werd Bukman voorzitter van EuronAid, het grote coördinatieverband van voedsel- en noodhulporganisaties, dat een centrale rol speelde bij de aanvrage en afwikkeling van de omvangrijke vooral door de Europese Commissie gefinancierde programma’s. Toen de Europese Commissie (DG VIII) besloot om niet meer met een koepel te willen samenwerken maar met afzonderlijke participanten, heeft Bukman de resterende middelen van EuronAid ter beschikking gesteld van foodFIRST en daarmee de start mogelijk gemaakt van het huidige, lopende programma. Op de discussiebijeenkomsten, de zogenaamde Vijverbergsessies, was hij tot op hoge leeftijd en duidelijk spraakmakend aanwezig.

J. van Gennip, zijn voorganger bij EuronAid en de oprichter van foodFIRST, heeft in een In Memoriam zijn waardering neergelegd voor de samenwerking met de heer Bukman, zie [IM P Bukman].