Vacature Programmamedewerker Socires (0,6 fte) (gesloten)

Denktank Socires zoekt een nieuwe projectmedewerker voor haar programma’s over Integrale Ecologie en Structuren van Zingeving. De nieuwe medewerker gaat aan de slag met vraagstukken op het snijvlak van ecologie, zingeving en nieuwe gemeenschapsvormen. Solliciteren kan tot 9 januari 2024 via w.bakker@socires.nl. Meer informatie via Ward Huetink (w.huetink@socires.nl) of Josine Westerbeek (j.westerbeek@socires.nl).

Over Socires

Socires is een onafhankelijke denktank gevestigd in Den Haag. Socires houdt zich in haar programma’s bezig met complexe samenlevingsvraagstukken in relatie tot politiek, economie en bestuur. Wij denken dat de problemen, uitdagingen en crises waar we als samenleving mee te maken hebben niet door één partij (‘de markt’, ‘de overheid’, ‘de wetenschap’, ‘maatschappelijke organisaties’) op te lossen zijn. Socires ontwikkelt daarom dialoogvormen waarin meerdere actoren de bereidheid en de capaciteit ontwikkelen om samen verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan duurzame verandering. Daarnaast doen we (wetenschappelijk) onderzoek; ontwikkelen maatschappelijke analyses; organiseren publieksbijeenkomsten; en verzorgen publicaties, artikelen en andere media. We hebben daarbij oog voor een zo breed mogelijk veld aan maatschappelijke gesprekspartners. Op dit moment voert Socires programma’s uit op het gebied van voedselzekerheid en geopolitiek; ethiek en de financiële sector; het Rijnlands denken en samenleven; integrale ecologie; en zingeving in nieuwe maatschappelijke verbanden. Andere programma’s zijn in verschillende fases van ontwikkeling.

Over Integrale Ecologie en Structuren van Zingeving

In het programma Structuren van Zingeving onderzoeken we de verbindende werking van nieuwe maatschappelijke bewegingen. We zien dat de verbanden die mensen voorheen aan elkaar bonden – vakbonden, politieke partijen, kerken, maar ook clubs en verenigingen – snel aan kracht verliezen, met alle gevolgen daarvan op collectief en individueel niveau. Anderzijds zijn de zorgen van vandaag de dag aanleiding voor mensen om allerlei nieuwe initiatieven en verbanden te starten. Socires onderzoekt hoe deze initiatieven functioneren, waarom ze werken, wat voor effecten ze hebben op de betrokken plaatsen en personen en welke terugkerende verhalen, normen en handelingen deze bewegingen structureren. We doen maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek en verzorgen publicaties, presentaties en gesprekken.

Met het programma Integrale Ecologie/Laudato Si’ wil Socires het debat rond duurzaamheid in Nederland verdiepen en verbreden. Duurzaamheid gaat namelijk over meer dan alleen het vinden van politieke of technologische oplossingen voor het klimaatprobleem: het gaat ook over sociale rechtvaardigheid en vraagt een andere manier van denken over onszelf, onze relatie met de natuur en hoe we met elkaar samenleven. Het programma omvat een groot aantal verschillende activiteiten, projecten en samenwerkingsverbanden, zoals een Young Professionals Programma, een dialoogreeks met agrariërs over verzoening tussen landbouw, natuur en klimaat, onderzoek naar duurzaam gebruik van kerkelijke gronden, en een wetenschappelijke samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen in het Laudato Si’-Instituut. Voor een volledig overzicht van activiteiten zie https://www.socires.nl/laudato-si/.

Wat ga je doen?

Je werkt met de programmaleiders en andere programmamedewerkers aan de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. Dit omvat onder meer:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van bestaande en nieuwe programmaonderdelen en projecten, binnen bovenstaande twee programma’s;
 • Ontwerp, opzet en uitvoering van activiteiten: zoals het verzorgen van publicaties; de organisatie van seminars en gespreksbijeenkomsten; kleinschalige studiebijeenkomsten; jongerenprogramma’s; etc.;
 • Deelname aan en ondersteuning van (bestuurlijk) overleg met belangrijke programmapartners: universiteiten; lokale en regionale bestuurders en politici; media; maatschappelijke allianties; etc.;
 • Het schrijven van aanvragen tot (aanvullende) financiering van het programma; het schrijven van jaarverslagen en (financiële) verantwoording;
 • Er is tijd beschikbaar om eigen onderzoek te verrichten (en daarover te schrijven, publiceren en presenteren) en je breed te ontwikkelen.

Dit is een startersfunctie met doorgroeimogelijkheden. Het definitieve takenpakket wordt in onderling overleg samengesteld.

Wie wij zoeken

 • Jij bent een enthousiaste, communicatieve en zelfstandige collega, die beschikt over het volgende:
 • WO-denkniveau, bij voorkeur recentelijk afgestudeerd in de richting van filosofie, ecologie/duurzaamheid, sociologie, theologie/religiewetenschap, of aanverwant vakgebied, met (aantoonbaar) vakoverstijgende kennis en vaardigheden;
 • Uitstekende beheersing (in lees-, schrijf- en spreekvaardigheid) van de Nederlandse taal. Een goede beheersing van de Engelse taal;
 • Interesse in en kennis van vraagstukken op het gebied van ecologie, religie/zingeving en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij verwachten we ook (basis)kennis van het Nederlandse en Europese politieke, bestuurlijke en maatschappelijke landschap;
 • In hoge mate in staat tot het secuur, creatief en zelfstandig inrichten én uitvoeren van inhoudelijk verantwoordelijke werkzaamheden;
 • Sociaal vaardig, behendig en zelfredzaam, hands on-mentaliteit, in zowel team- als netwerkverband;
 • Het is een pré als je (aantoonbare) ervaring hebt met de organisatie van conferenties en/of seminars.

Wat bieden wij

 • Een inspirerende werkomgeving in het centrum van Den Haag;
 • Werktijden in overleg flexibel in te vullen;
 • Een hecht team van 10 bevlogen collega’s van verschillende achtergronden (ingenieurs, sociologen, economen, bedrijfskundigen, filosofen) en veel kennis van en ervaring in o.a. bestuur, politiek en wetenschap;
 • De vrijheid en verantwoordelijkheid om activiteiten (mede) te ontwikkelen met groot bereik; - Toegang tot een breed cultureel, politiek en academisch netwerk;
 • Ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak: opties voor begeleiding en scholing zijn divers en bespreekbaar;
 • De mogelijkheid (die van harte wordt aangemoedigd) om te schrijven en te publiceren in o.a. media en relevante tijdschriften;
 • De omvang van de functie is 0,6 fte. In overleg is uitbreiding mogelijk.

De salariëring is overeenkomstig de aard en het niveau van de functie variërend tussen de € 3.000 en € 4.000 bruto bij een voltijds dienstverband. Er is een vakantietoeslag van 8% bovenop het salaris. Reiskosten worden vergoed, en er is een tegemoetkoming voor mobiele telefonie, internet en andere onkosten beschikbaar. Medewerkers bij Socires krijgen 232 vakantie-uren per jaar (bij 1 fte; naar rato bij deze aanstelling).

Indiensttreding per 1 februari 2024 of zo veel eerder als mogelijk. Contract is in eerste instantie voor een jaar, met een optie tot verlenging.

Heb je belangstelling? Stuur dan een motivatiebrief en je cv naar w.bakker@socires.nl voor 9 januari 2024.

Informatie over de functie is te verkrijgen bij Ward Huetink (w.huetink@socires.nl) of Josine Westerbeek (j.westerbeek@socires.nl)