Rector magnificus Wim van de Donk in gesprek met jongeren

14 juli 2022 — Op 11 juli ging prof. dr. Wim van de Donk, voormalig commissaris van de Koning in Noord-Brabant en tegenwoordig zowel rector magnificus als voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University, het gesprek aan met een groep jongeren over zijn maatschappelijke carrière en de rol die zijn persoonlijke levensovertuiging daarin heeft gespeeld.

De jongeren, deelnemers van het young professionals programma van Socires en Stichting Thomas More, vroegen professor Van de Donk naar zijn ervaringen als bestuurder en de bijzondere dubbele rol die hij heeft als voorzitter van het CvB en rector magnificus van een katholieke universiteit, in een tijd waarin identiteit meer en meer een rol op de achtergrond lijkt te moeten spelen. Wat volgde was een bijzonder inkijkje in de praktische en ideële kant van het bestuur van een bijzondere instelling als de Tilburg University.

Van doorslaggevend belang, zegt professor Van de Donk, is het mensbeeld waarop beleid is gebaseerd. Dit is het model voor de inrichting en taak van instituties en de maatschappij als geheel. Hij vertelde hoe vanuit zijn katholieke overtuiging het relationele mensbeeld als zijn leidraad fungeert; mensen komen tot bloei in de relaties die zij hebben tot anderen. Dit draagt hij uit, en zo wil hij dat de Universiteit is ingesteld. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de taal die wordt gehanteerd. Zo is de uni volgens hem geen ‘organisatie’ maar een gemeenschap. Ook in concrete besluitvorming probeert de bestuurder aandacht te hebben voor de individuele persoon. Zo moet de Tilburg University, met haar katholieke signatuur, een inclusieve omgeving bieden.

Het young professionals programma vervolgt in september met een gesprek met Jan Peter Balkenende. Voor meer informatie, ook over de volgende cyclus die op 21 oktober van start gaat, zie: https://www.thomasmore.nl/net-afgestudeerden/young-professionals-programma/