Presentatie conferentiebundel Vrijheid & Verantwoordelijkheid

Op 9 mei 2022 is in het Gemeentehuis van Tubbergen (Overijssel) de bundel Vrijheid & Verantwoordelijkheid aangeboden aan de Burgemeester, mevrouw Wilmien Haverkamp-Wenker en aan de heer Henny Oude Geerdink, de oud-wethouder en voorzitter van de Schaepmanstichting. De bundel bevat de inleidingen die uitgesproken werden op de gelijknamige conferentie van een jaar geleden bij gelegenheid van de 75+1 jaar-herdenking van de Nederlandse bevrijding. De hoofdsprekers waren dr. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, prof. Mathieu Segers van de Universiteit van Maastricht, en drs. Welmoed Vlieger, toentertijd onder andere columniste van het dagblad Trouw. Zij deelden hun visie op de betekenis van vrijheid en verantwoordelijkheid in onze hedendaagse maatschappij.

De gecombineerde bevrijdingsherdenking en de zogenaamde Schaepmanlezing zijn een initiatief van Socires, de Gemeente Tubbergen en het Schaepmanfonds. Het lag in de bedoeling om een grote conferentie over de thematiek van vrijheid en verantwoordelijkheid te houden, maar vanwege de coronabeperkingen is gekozen voor een virtuele bijeenkomst. Deze heeft veel belangstelling getrokken en werd ook onderstreept door een bijzondere documentaire van Bas Westerweel over de kracht waartoe een hechte Tubbergse samenleving in de Tweede Wereldoorlog in staat was en de verwachtingen die een nieuwe generatie nu heeft van een samenleving die gekenmerkt wordt door vrijheid en verantwoordelijkheid. De boodschap van deze conferentie verdient het, volgens de organisatoren, om vastgehouden te worden en in druk te verschijnen. Vanwege de grote profetische waarde van de bijdragen waarin al gewaarschuwd werd voor de bedreigingen van Europa, die nu bewaarheid zijn geworden, en waarin een sterke oproep geuit wordt voor een andere verhouding tussen die begrippen ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’. De lezingen zijn aangevuld met actuele bijdragen van Burgemeester Haverkamp en voormalig senator Jos van Gennip, oprichter en adviseur van Socires.

Voorafgaand aan de overhandiging liep een groep leerlingen van SG Canisius, de voormalige Schaepman mavo, onder leiding van Henny Oude Geerdink een herdenkingstocht door Tubbergen, waarbij zij stilstonden bij het geboortehuis en het standbeeld van Dr. Herman Schaepman. De boodschap van deze beroemde Tubbergenaar is gezien de huidige situatie in Europa en daarbuiten actueler dan ooit. Vrijheid mag geen vrijblijvendheid zijn, en verantwoordelijkheid vraagt juist nu grote moed. Klik hier voor een verslag van deze herdenkingstocht.

De essays zijn individueel te lezen:

De bundel is ook integraal beschikbaar (PDF), en ook op papier verkrijgbaar via socires@socires.nl.